Audi Q7 Infotainment Televisie Tv-functies
Geldt voor wagens met tv
Via teletekst ontvangt u actuele informatie van de tv-zenders.
Afbeelding 262Teletekst-bedieningspaneel
Afbeelding 262Teletekst-bedieningspaneel
Voorwaarde: teletekst is geopend link.
-1- Bedieningspaneel tonen
Draai-drukknop linksom of rechtsom draaien.
-2- Pagina-inhoud oproepen
  • Volgende of vorige pagina: uw vinger op het bedieningsoppervlak van de MMI touch omhoog of omlaag bewegen.
  • Snelkeuze via kleurtoets: een kleurtoets -2- kiezen en bevestigen. De functie van de kleurtoetsen is afhankelijk van de gekozen pagina.
  • Volgende of vorige subpagina: uw vinger op het bedieningsoppervlak van de MMI touch naar links of rechts bewegen. Als er geen subpagina beschikbaar is, wordt de volgende pagina opgeroepen.
-3- Beginpagina oproepen
De Home-toets kiezen en bevestigen. De beginpagina is afhankelijk van de gekozen tv-zender.
-4- Paginavernieuwing in- en uitschakelen
De Stop-toets kiezen en bevestigen. De automatische paginavernieuwing (bv. paginawissel bij subpagina s) wordt in- of uitgeschakeld.
-5- Weergaveoptie wijzigen
De toets Weergaveopties zo vaak kiezen en bevestigen, totdat de gewenste weergaveoptie is gekozen, om tussen de weergaveopties te wisselen.
  • Transparant: de teletekstpagina s worden als volledig beeld transparant over het tv-beeld gelegd.
  • Gedeeld beeldscherm: het tv-beeld en teletekst worden naast elkaar weergegeven.
  • Volledig beeld: teletekst wordt als volledig beeld getoond. Het tv-beeld is niet zichtbaar.
-6- Teletekst vergroten
U kunt de bovenste of onderste helft van een teletekstpagina vergroten.
  • Vergroting in- of uitschakelen: de zoom-toets -6- kiezen en bevestigen.
  • Tussen boven of beneden wisselen: uw vinger op het bedieningsoppervlak van de MMI touch omhoog of omlaag bewegen.
-7- Teletekstpaginanummer ingeven
Cijferscherm weergeven: pijltoets -7- kiezen en bevestigen.
Paginanummer ingeven: een paginanummer via het cijferscherm ingeven.
Cijferscherm verbergen: in het cijferscherm pijltoets -9- kiezen en bevestigen. Of: het cijferscherm wordt na enkele seconden zonder bediening verborgen.
-8- Bedieningspaneel verschuiven
Via de toets -8- kunt u het bedieningspaneel op het infotainmentscherm naar links of rechts verschuiven.
Let op
Teletekst is niet voor alle tv-zenders beschikbaar.

Alle afbeeldingen, logo's en teksten zijn eigendom van Audi ©. Deze website heeft geen relatie met het bedrijf Volkswagen - Audi Spanje of een van haar dochterondernemingen ter wereld. Meer informatie.