Denne onboard-håndboken inneholder viktig informasjon, tips, forslag og advarsler for bruk av bilen. Audi onboard-håndbok erstatter ikke de trykte utgavene av instruksjonsboken og MMI-bruksanvisningen. Onboard-håndboken skal bare brukes når trafikksituasjonen tillater det.
Onboard-håndboken beskriver bilens utstyrsomfang slik det var ved redaksjonsslutt. Noe av utstyret som nevnes her, kan ennå ikke leveres eller leveres bare til enkelte land.
Enkelte avsnitt i onboard-håndboken gjelder bare for bestemte biler. I så fall er avsnittet merket med bilen det gjelder, for eksempel "Gjelder for biler: med kupévarmer". I tillegg er ekstrautstyr og bilspesifikt utstyr merket med en stjerne *.
Bildene kan avvike fra din bil, og må derfor bare betraktes som eksempler.
Innholdsfortegnelsen viser en oversikt over alle temaene i håndboken. Det alfabetiske stikkordregisteret åpnes via startsiden.
Alle retningsanvisninger som "venstre side", "høyre side", "foran" og "bak" refererer til bilens kjøreretning.
Kryssreferanser til andre beskrivelser og temaer vises med dette symbolet venstre. Symbolene nedenfor skal gjøre deg oppmerksom på informasjon.
I teksten finner du dessuten flere varseltegn , som viser til sikkerhetsinformasjon.
ADVARSEL
Tekst som er merket med dette symbolet, inneholder informasjon som gjelder din sikkerhet og eventuell risiko for ulykke og personskader.
VÆR FORSIKTIG
Tekst som er merket med dette symbolet, viser til mulige skader på bilen.
Miljøhenvisning
Tekst som er merket med dette symbolet, inneholder tips om miljøvennlig bruk.
Les dette
Tekst som er merket med dette symbolet, inneholder ekstra informasjon.