Audi Q7 Starte og kjøre Varme og ventila... 4-soners komfor...
Gjelder for: biler med 4-soners komfortklimaautomatikk
Vi anbefaler deg å trykke på tasten AUTO og stille inn temperaturen på 22 °C.
Bilde 1004-soners komfortklimaautomatikk: Betjeningselementer i kupeen
Bilde 1004-soners komfortklimaautomatikk: Betjeningselementer i kupeen
Bilde 1014-soners komfortklimaautomatikk: Betjeningselementer bak
Bilde 1014-soners komfortklimaautomatikk: Betjeningselementer bak
Funksjonene kan slås på og av ved å trykke på dreiebryteren, tastene og vippetastene. Lysdioden i tasten eller dreiebryteren lyser når en funksjon er aktivert. Vippetastene er berøringssensitive. Temperaturen stilles inn med dreiebryterne -4- Bilde 100. Autodrift aktiveres/deaktiveres med et trykk på dreiebryteren. Du kan stille inn separat for fører- og passasjersiden.
Med betjeningselementet bak Bilde 101 kan du foreta innstillinger for venstre og høyre side bak.
OFF Slå klimaanlegget på og av
Klimaanlegget slås på og av med tasten OFF. Det slås også på hvis du trykker på en annen tast eller dreiebryter. Med tasten OFF bak slås kun klimaanlegget bak på og av. Når klimaanlegget er slått av, stenges lufttilførselen utenfra.
A/C Slå kjøledriften på og av
Klimaanlegget kjøler ikke og fjerner ikke fuktigheten fra luften som suges inn utenfra når kjøledriften er slått av. Dette kan føre til at det dugger på rutene. Ved lave utetemperaturer (minusgrader) slås kjøledriften automatisk av.
Slå eco-drift på og av
Når eco-drift er slått på, går klimaanlegget svært drivstofføkonomisk.
Slå omluftreguleringen på og av
Ved omluftregulering resirkuleres og filtreres luften i kupeen. Det gjør forurenset luft utenfra ikke kommer inn i kupeen. Vi anbefaler at du slår på omluftreguleringen når du kjører i en tunnel eller når du kjører i kø .
Omluftreguleringen slås av med et trykk på dreiebryteren -4- eller tasten .
AUTO Slå på autodrift
Autodriften holder temperaturen konstant inne i kupeen. Lufttemperatur, luftmengde og luftfordeling justeres automatisk.
Stille inn temperaturen
Temperaturen kan stilles inn fra +16 °C til +28 °C. Utenom dette området viser klimaanleggets display LO eller HI. I begge disse posisjonene går klimaanlegget konstant med maksimal kjøle- og varmeeffekt. Det foregår ingen temperaturregulering.
Stille inn viften
Luftmengden kan reguleres manuelt med vippetastene -3- etter behov. Trykk på dreiebryteren -4- for automatisk regulering av viften.
/ / Stille inn luftfordelingen
Med vippetastene -2- kan du velge hvilke dyser luften skal strømme ut av. Trykk på vippetastene -2- flere ganger inntil ønsket luftfordeling vises i displayet på klimabetjeningsdelen. Trykk på dreiebryteren -4- for automatisk regulering av luftfordelingen.
Åpne og lukke bredbåndsdysen
Bredbåndsdysen slås på og av med tasten på førerplassen Bilde -6- .
/ * Stille inn setevarme/-ventilasjon*
Når du trykker på tasten / *, er setevarmen/-ventilasjonen slått på på det høyeste trinnet 3. Lysdiodene forteller deg hvilket temperaturtrinn som er valgt. Trykk en gang til på tasten for å redusere temperaturen. Hvis du vil slå av setevarmen/-ventilasjonen, trykker du på tasten flere ganger inntil ingen lysdioder lyser lenger.
Etter 10 minutter går setevarmen/-ventilasjonen automatisk fra trinn 3 til trinn 2.
MAX Slå avising på og av
Is og dugg fjernes raskt fra frontruten og sidevinduene. Maksimal luftmengde strømmer hovedsakelig ut fra dysene under frontruten. Omluftreguleringen slås av. Temperaturen bør være innstilt på 22 °C eller høyere. Temperaturen justeres automatisk.
Avisingen slås av ved å trykke på dreiebryteren -4-.
Gjelder biler med frontruteoppvarming*: Ved lave utetemperaturer slås frontruteoppvarmingen på i tillegg til viften. Trykk på tasten MAX lenge. Lysdioden i tasten blinker.
REAR Slå bakruteoppvarmingen på og av
Bakruteoppvarmingen fungerer bare når motoren går, og slås automatisk av etter 10 til 20 minutter, avhengig av utetemperaturen.
Hold tasten REAR inne i mer enn 3 sekunder for å slå på bakruteoppvarmingen permanent. Denne innstillingen forblir lagret helt til tenningen slås av.
SYNC Synkronisering
Du velger funksjonen med vippetasten -1-. Når synkroniseringen er aktivert, brukes innstillingene for førersiden også på passasjersiden foran og i baksetet (unntatt setevarme/-ventilasjon*). Straks innstillingene på passasjersiden foran eller i baksetet endres, slås synkroniseringen av og displayet viser 4 soner.
SET REAR Funksjon
Du velger funksjonen med vippetasten -1-. Når funksjonen er aktivert, kan du foreta alle innstillinger for baksetet med klimabetjeningsdelen foran. Klimabetjeningsdelen i baksetet kan da ikke brukes. Funksjonen deaktiveres automatisk etter en viss tid eller etter at du har gått ut av menyen.
Luftdyser
Ved hjelp reguleringshjulene kan du åpne og lukke de midtre og ytre luftdysene på førerplassen samt luftdysene i midtkonsollen bak og dørstolpene. Du kan endre luftretningen med hendlene. Bredbåndsdysen åpnes og lukkes med tasten Bilde -6- .
Restvarme
Når tenningen er av, kan du aktivere restvarmefunksjonen ved å trykke på dreiebryteren -4-. Dermed blir restvarmen i kjølevæsken utnyttet til oppvarming av kupeen. Restvarme-funksjonen slås automatisk av etter ca. 30 minutter.
ADVARSEL
  • Omluftreguleringen bør ikke stå på for lenge. Tilførselen av friskluft er stengt og det kan dugge på rutene. Det er fare for ulykke!
  • Personer med begrenset smerte- eller temperaturforståelse kan pådra seg brannskader når de bruker setevarmen. Disse personene skal ikke bruke setevarmen – det er fare for personskader.
VÆR FORSIKTIG
Du må ikke sitte på kne i setene eller belaste seteputen punktvis på annen måte. Dette kan føre til skade på varmeelementene.
Les dette
Det er ikke mulig å betjene klimabetjeningsdelen bak når den elektriske barnesikringen* er aktivert. Med funksjonen SET REAR kan alle innstillinger for baksetet utføres med klimabetjeningsdelen foran venstre.