Audi Q7 Starte og kjøre Automatgirkasse tiptronic
Bilde 116Velgerspak
Bilde 116Velgerspak
Valgt kjøretrinn vises ved siden av velgerspaken Bilde 116. I tillegg vises valgt kjøretrinn i kombiinstrumentets display.
Avhengig av valgt kjøretrinn og ønsket kjøretrinn, må du løsne velgerspaksperren.
Trykk på løsnetasten -1- på velgerspaken Bilde 116.
Flytt velgerspaken forover/bakover til første trykkpunkt når du vil velge det nærmeste kjøretrinnet. Velgerspaken går tilbake til utgangsposisjonen.
Flytt velgerspaken over trykkpunktet til ønsket kjøretrinn når du vil hoppe over et kjøretrinn. Velgerspaken går tilbake til utgangsposisjonen.
Ønsker du f.eks. å gire direkte fra kjøretrinn D til R, kan du hoppe over kjøretrinn N.
Velgerspaksperre
Velgerspaksperren forhindrer at du av vanvare legger inn et kjøretrinn og at bilen dermed settes i bevegelse. Derfor må du trykke på løsnetasten -1- på velgerspaken og/eller trå på bremsepedalen når du vil velge bestemte kjøretrinn Bilde 116.
Trå på bremsepedalen for å legge inn et kjøretrinn når bilen står i ro med motoren i gang.
Veksler du fra D til R innen ett sekund, trenger du ikke trå på bremsepedalen. Dette gjør det f.eks. mulig å gynge løs bilen dersom den står fast.
P - parkeringssperre
I denne posisjonen er alle drivhjulene sperret. Parkeringssperren skal kun legges inn når bilen står i ro . Trykk på P-tasten -2- på velgerspaken Bilde 116 for å sette girkassen i kjøretrinn P. P vises ved siden av velgerspaken.
Parkeringssperren kan kun løsnes når motoren går og du trår på bremsepedalen. Trykk på løsnetasten -1- på velgerspaken, trå på bremsen og velg ønsket kjøretrinn for å løsne parkeringssperren Bilde 116.
Slår du av motoren i kjøretrinn D, E, S, R eller i manuell modus, legges P automatisk inn.
Slår du av motoren i kjøretrinn N, forblir girkassen ca. 30 minutter i N, før den veksler til P.
Når bilen skal taues, må du nødløsne parkeringssperren venstre.
R - revers
I denne posisjonen er revers lagt inn. Revers skal kun legges inn når bilen står i ro med motoren på tomgang . Trykk på løsnetasten -1- på velgerspaken, trå på bremsen og velg kjøretrinn R for å sette girkassen i R Bilde 116.
Du hører en kvitteringslyd når du legger inn revers.
N – nøytral (ingen fremdrift)
I denne posisjonen er girkassen frikoblet. Trykk på løsnetasten -1- på velgerspaken og velg kjøretrinn N for å sette girkassen i N Bilde 116.
Slår du av motoren i kjøretrinn N, forblir girkassen ca. 30 minutter i N, før den veksler til P.
Du kan ikke velge kjøretrinn N når tenningen er slått av. Når du skal kjøre gjennom en vaskehall, må du derfor først velge kjøretrinn N og deretter slå av motoren.
I kjøretrinn N kan bilen av sikkerhetsmessige årsaker ikke låses.
D/S - kjøring forover
I kjøretrinn D/S kan girkassen enten brukes i normalmodus D eller sportsmodus S. Skyv velgerspaken bakover for å velge sportsmodus S. Kjøretrinn S kan kun velges fra D eller E. Når du skal veksle fra S til D eller E igjen, skyver du også velgerspaken bakover . Skal du veksle kjøretrinn fra N til D i hastighet under 2 km/t, trår du på bremsepedalen og velger kjøretrinn D .
I normalmodus D velger girkassen automatisk det passende utvekslingsforholdet. Dette avhenger av motorbelastning, hastighet og kjøremåte.
Velg sportsmodus S for sportslig kjøring. Motorens kraftreserver utnyttes da fullt ut. Du merker girskiftene ved akselerasjonen.
Når drive select er innstilt på modusen dynamic, kobler systemet automatisk inn girkasseposisjon S.
E - Efficiency
I kjøremodusen efficiency venstre velger girkassen giringstidspunkter i det nedre turtallsområdet. Tidligere oppgiring gjør at motorens reserver utnyttes fullt ut. Det fører til lavere drivstofforbruk.
Når kjøremodusen efficiency er valgt, vises kjøretrinn E i stedet for D i displayet.
ADVARSEL
  • Bilen kan også rulle vekk når tenningen er slått av.
  • Når motoren går og det er lagt inn et kjøretrinn (unntatt P og N), må bilen holdes i ro med fotbremsen. Årsaken er at kraftoverføringen ikke brytes helt når motoren går på tomgang, bilen kryper.
  • Før du eller andre personer åpner panseret, må kjøretrinn P legges inn og parkeringsbremsen settes på. Det er fare for ulykke! Les også advarslene venstre.
Les dette
Dersom du av vanvare setter velgerspaken i posisjon N under kjøring, må du ikke gi gass. Vent til motoren kommer ned på tomgangsturtall før du setter spaken i kjøretrinn D eller S.