Audi Q7 Infotainment Audi connect (infotainment)
Gjelder for: biler med Audi connect (infotainment)
For at du skal kunne bruke Audi connect (infotainment)-tjenester må du først konfigurere en dataforbindelse.
Velg: Tasten MENU > høyre styretast > Tilkoblingsmanager.
Velg: Høyre styretast > Online-innstillinger > Innstillinger for dataforbindelse.
I menyen Innstillinger for dataforbindelse kan du stille inn når det skal opprettes en internettforbindelse. Så snart det ikke lenger trengs noen datapakker for en Audi connect (infotainment)-tjeneste, brytes internettforbindelsen automatisk.
Følgende punkter kan velges:
Opprette forbindelse
 • På forespørsel: En dataforbindelse opprettes bare på forespørsel.
 • Uten foresp.: Det opprettes automatisk en dataforbindelse for bruk av Audi connect (infotainment)-tjenester.
 • Aldri: Det opprettes ingen dataforbindelse. Det er ikke mulig å åpne Audi connect (infotainment)-tjenester.
Når det er opprettet en dataforbindelse, vises symbolet for en aktiv dataforbindelse på statuslinjen i infotainmentdisplayet -10- Bilde .
Du kan bryte en aktiv dataforbindelse manuelt ved å sette Opprette forbindelseAldri.
Dataroaming
Dataroaming er deaktivert fra fabrikken. Du må aktivere Dataroaming () for å kunne bruke en dataforbindelse i utlandet. Innstillingen for SIM-kortet eller den tilkoblede mobiltelefonen lagres.
Audi connect (MMI)
Med funksjonen Audi connect (MMI) kan du tillate eller avvise bruk av Audi connect (infotainment)-tjenester når oppretting av forbindelse er stilt inn på Uten foresp. eller På forespørsel.
WLAN-enheter
Med funksjonen WLAN-enheter kan du tillate eller sperre oppretting av en internettforbindelse.
Innstill. av forb.
Avhengig av hvilket SIM-kort som brukes, konfigureres forbindelsen automatisk. Disse verdiene kan endres. Du får mer informasjon hos din nettverksoperatør.
 • APN: Tilgangspunktet avhenger av nettverksoperatøren og tildeles automatisk.
 • Brukernavn: Brukernavnet for din onlineprofil får du fra din nettverksoperatør.
 • Passord: Passordet for din onlineprofil får du fra din nettverksoperatør.
 • Kopier innstillinger: De endrede forbindelsesinnstillingene lagres.
Tilbakestill konfigurasjon
En onlineprofil blir opprettet og automatisk konfigurert. Endringene du har gjort i Innstill. av forb. tilbakestilles til standardinnstillingene.
Les dette
 • Når du er i utlandet, brytes dataforbindelsen – i henhold til fabrikkinnstillingene – for å beskytte deg mot uønskede roaminggebyrer. Du må aktivere Dataroaming for å kunne bruke Audi connect (infotainment)-tjenester i utlandet.
 • Hvis du bruker Google Earth i et utenlandsk mobilnett, blir du på nytt bedt om å tillate roaming.
 • Du får mer informasjon om roaminggebyrer hos din nettverksoperatør.
 • Du finner mer informasjon på www.audi.com/connect.