Audi Q7 Infotainment Navigasjon
Gjelder for: biler med navigasjonssystem
Bilde 234Visning av alternative ruter på oversiktskartet
Bilde 234Visning av alternative ruter på oversiktskartet
Forutsetning: Det er oppgitt et mål og veivisning er startet.
Trykk på tasten NAV/MAP flere ganger inntil menyen Angi mål vises Bilde .
Velg: Høyre styretast > Vis alternative ruter.
Når denne funksjonen er aktivert, vises inntil tre ruteforslag og egenskaper for ruten på oversiktskartet Bilde 234.
Følgende informasjon vises for rutene hvis den er tilgjengelig:
  • type rute (raskeste -1-, rask -2-, økonomisk kjørestrekning -3-)
  • avstand til målet og beregnet ankomsttid
  • hvor mye trafikk det er på ruten inkl. forsinkelsestid
På oversiktskartet vises ruten som er beregnet i henhold til rutekriteriene venstre, uthevet. I tillegg blir spesiell informasjon om ruten -4- Bilde 234 vist og spilt av som talemelding.
Du kan velge de ulike strekningene og vise dem på kartet med styreknotten. Velg og bekreft ruten du ønsker å bruke i veivisningen.