Audi Q7 Uruchomienie i... Otwieranie i zamy... Centralny zamek
Samochód można centralnie odryglować i zaryglować. Istnieją następujące możliwości:
  • Kluczyk z pilotem link.
  • Czujniki w klamkach* link.
  • Cylinderek zamka w drzwiach kierowcy link, albo
  • Wewnętrzny przycisk centralnego zamka link.
Kierunkowskazy
Podczas odblokowania kierunkowskazy migają dwukrotnie, podczas zablokowania jeden raz. Kiedy miganie nie pojawi się, np. jedne drzwi lub pokrywa bagażnika lub pokrywa przedziału silnikowego nie są zamknięte.
Automatyczne zamykanie (Auto Lock)
Funkcja Auto Lock, przy prędkości jazdy od około 15 km/h blokuje drzwi i pokrywę bagażnika.
Samochód zostanie ponownie odblokowany, po uruchomieniu funkcji otwierania w wyłączniku centralnego zamka, albo po naciśnięciu klamki drzwi. Funkcję Auto Lock można włączyć i wyłączyć w systemie Infotainment link.
Ponadto, w razie wypadku z zadziałaniem poduszek bezpieczeństwa drzwi zostają automatycznie odblokowane, aby osobom udzielającym pomocy umożliwić dostęp do samochodu.
Selektywne odblokowanie drzwi
Podczas zamykania, drzwi i pokrywa bagażnika zostaną zablokowane. W systemie Infotainment można wybrać, czy podczas otwierania odblokowane mają zostać tylko drzwi kierowcy, czy generalnie cały samochód link.
Nieumyślne zablokowanie
W wymienionych poniżej przypadkach można uniknąć zablokowania kluczyka z pilotem we wnętrzu samochodu:
  • Przy otwartych drzwiach kierowcy, samochodu nie można zablokować, kiedy naciśnięty zostanie przycisk w kluczyku z pilotem, albo dotknięty zostanie czujnik blokady* w drzwiach.
  • Podczas zablokowania przyciskiem w wyłączniku centralnego zamka, samochód nie zostanie zablokowany, jeżeli drzwi są otwarte link.
  • Jeżeli w samochodzie z komfortowymi kluczykami*, ostatnio używany kluczyk znajduje się w bagażniku, pokrywa bagażnika zostanie po zamknięciu ponownie automatycznie odblokowana. Światła awaryjne migają wielokrotnie.
Zablokować samochód kluczykiem z pilotem lub komfortowym kluczykiem* dopiero, kiedy wszystkie drzwi i pokrywa bagażnika są zamknięte. W ten sposób można uniknąć nieumyślnego zablokowania.
Domykanie w drzwiach*
Drzwi samochodu są wyposażone w funkcję domykania. Podczas zamykania drzwi wystarczy lekko pociągnąć drzwi w zamek. Zamknięcie nastąpi wtedy automatycznie .
UWAGA
Dotyczy samochodów z funkcją domykania* w drzwiach:
  • Podczas zamykania zwrócić uwagę, czy strefa ruchu drzwi jest wolna - niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń!
  • Zamykanie można w każdej chwili przerwać, pociągając za klamkę zewnętrzną lub wewnętrzna.
Informacja
  • Nie należy pozostawiać w samochodzie wartościowych przedmiotów. Samochód nawet po zamknięciu nie jest sejfem!
  • Kiedy samochód ma być zaryglowany, miga dioda LED w wyobleniu drzwi kierowcy. Jeżeli dioda LED świeci się po zaryglowaniu przez około 30 sekund, wystąpiła awaria centralnego zamka. Usunięcie awarii zlecić w specjalistycznym serwisie.

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji.