Audi Q7 Uruchomienie i... Otwieranie i zamy... Centralny zamek
Rys. 21Zestaw kluczyków samochodu
Rys. 21Zestaw kluczyków samochodu
-A- Kluczyk z pilotem ze zintegrowanym kluczykiem awaryjnym
Kluczykiem z pilotem można odblokować/zablokować samochód. W kluczyku z pilotem jest zintegrowany kluczyk awaryjny link.
-B- Przywieszka do kluczyka z kodem samochodu
Obowiązuje dla samochodów ze sterowaniem Audi connect*: otworzyć przywieszkę do kluczyków i zdrapać kod samochodu. Za pomocą tego kodu uruchomić usługi sterowania samochodem Audi connect*. Dalsze informacje znajdują się na stronie link.
Wymiana kluczyka
W razie utraty kluczyka zwrócić się do partnera serwisowego Audi. Zlecić zablokowanie tej funkcji kluczyka. W tym celu niezbędne jest zabranie ze sobą wszystkich kluczyków. Utratę kluczyka należy zgłosić swojemu ubezpieczycielowi.
Liczba kluczyków
Liczbę kluczyków wczytanych dla danego samochodu można odczytać w Infotainment. W tym celu wybrać: przycisk MENU > Samochód > lewy przycisk sterujący > Serwis & Kontrola > Informacje o samochodzie. W ten sposób można się upewnić, że przy nabyciu używanego samochodu otrzymano wszystkie kluczyki.
Elektroniczny immobilizer
Immobilizer zabezpiecza przed niepowołanym uruchomieniem samochodu.
W pewnych warunkach samochodu nie da się uruchomić, jeżeli w zamku zapłonu umieszczony zostanie kluczyk od innego samochodu.
Dane w kluczyku z pilotem
Podczas jazdy, dane serwisowe i obsługowe są w sposób ciągły zapisywane w kluczyku z pilotem. Partner serwisowy Audi może odczytać te dane i poinformować klienta o czynnościach niezbędnych do wykonania w samochodzie. Dotyczy to również samochodów z komfortowymi kluczykami*.
Indywidualne ustawienia komfortowe
Jeżeli z samochodu korzysta dwóch kierowców, zalecane jest, aby każda z osób stosowała tylko „własny“ kluczyk z pilotem. Po wyłączeniu zapłonu lub po zablokowaniu samochodu, zapisane zostaną indywidualne ustawienia komfortowe i przyporządkowane do kluczyka z pilotem.
 • Układ klimatyzacji
 • Centralny zamek
 • Okna
 • Oświetlenie ambiente*
 • Funkcja Memory*
 • Sygnalizacja podczas parkowania*
 • Adaptive cruise control*
 • Active lane assist*
 • Side assist*
 • Asystent widoczności w nocy*
 • Ogrzewanie kierownicy*
Zapisane ustawienia zostają automatycznie wywołane przy odblokowaniu samochodu, otwarciu drzwi lub po włączeniu zapłonu.
UWAGA
Przed wyjściem z samochodu - również na chwilę - wyciągać zawsze kluczyk. Jest to szczególnie ważne, gdy w samochodzie pozostają dzieci. Dziecko może uruchomić silnik lub włączyć urządzenie elektryczne (np. uruchamianie szyby) - niebezpieczeństwo wypadku!
Informacja
Działanie kluczyka z pilotem może zostać zakłócone przez nadmiar nadajników znajdujących się w pobliżu samochodu, które pracują w tym samym zakresie częstotliwości (np. telefony komórkowe, piloty telewizora). Zawsze sprawdzić, czy Państwa samochód jest zaryglowany!

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji.