Audi Q7 Uruchomienie i... Otwieranie i zamy... Centralny zamek
Dotyczy: samochodu z alarmem
Rys. 30Czołowa strona drzwi kierowcy: przycisk systemu kontroli wnętrza/systemu zabezpieczenia przy holowaniu
Rys. 30Czołowa strona drzwi kierowcy: przycisk systemu kontroli wnętrza/systemu zabezpieczenia przy holowaniu
Jeżeli alarm zidentyfikuje wtargnięcie do wnętrza samochodu, wyzwolone zostaną dźwiękowe i optyczne sygnały ostrzegawcze. Alarm zostaje uaktywniony, kiedy samochód zamyka się w zwykły sposób. Przy odryglowaniu zostanie on wyłączony.
Alarm posiada następujące elementy składowe:
Podwójna blokada
Przy wyłamaniu drzwi, pokrywy silnika i pokrywy bagażnika alarm zostaje wyzwolony. Podwójna blokada jest zawsze aktywna w zaryglowanym samochodzie.
Po odryglowaniu z użyciem cylinderka zamka należy włączyć zapłon w ciągu 15 sekund. W przeciwnym razie nastąpi wyzwolenie alarmu. W wersjach dla niektórych krajów, po kolejnym otwiarciu drzwi następuje natychmiastowe wyzwolenie sygnału alarmu.
Aby wyłączyć alarm, należy włączyć zapłon albo nacisnąć przycisk w kluczyku z pilotem.
System kontroli wnętrza/zabezpieczenie przy holowaniu
W zaryglowanym samochodzie, ruchy we wnętrzu (np. zwierzęta) albo zmiany pochylenia samochodu (np. transportowanie samochodu) wyzwalają sygnał alarmu. Nieoczekiwanego wyzwolenia sygnału alarmu można uniknąć, wyłączając system kontroli wnętrza/zabezpieczenia przy holowaniu:
Nacisnąć przycisk rys. 30. Dioda LED w przycisku świeci się.
Kiedy teraz samochód zostanie zaryglowany, system kontroli wnętrza samochodu/zabezpieczenia przy holowaniu zostaną wyłączone do czasu następnego odryglowania.
Sejf1)
Samochodu nie można już otworzyć od wewnątrz. W ten sposób utrudniona zostaje możliwość włamania . Jako przypomnienie o sejfie* po wyłączeniu zapłonu na wyświetlaczu zestawu wskaźników pojawia się informacja tekstowa Patrz sejf. Patrz Instrukcja obsługi. Aby wyłączyć Sejf*, kierowca ma następujące możliwości:
Nacisnąć przycisk w kluczyku z pilotem drugi raz w ciągu 2 sekund. albo
Obowiązuje dla samochodu z komfortowym kluczykiem: dotknąć czujnik w klamce po raz drugi w ciągu 2 sekund. albo
Obrócić kluczykiem awaryjnym w zamku drzwi drugi raz w ciągu 2 sekund w położenie zamykania.
Kiedy Sejf* jest wyłączany i klamka drzwi zostanie pociągnięta, następuje wyzwolenie alarmu. Aby wyłączyć alarm, należy włączyć zapłon albo nacisnąć przycisk w kluczyku z pilotem.
UWAGA
W samochodzie zamykanym z zewnątrz, z włączonym sejfem* nie powinny pozostawać żadne osoby - przede wszystkim dzieci, ponieważ drzwi i okien nie można otworzyć od wewnątrz. Zaryglowane drzwi utrudniają w razie konieczności udzielającemu pomocy dostanie się do wnętrza samochodu - zagrożenie życia!
OSTROŻNIE
Po wyłączeniu sejfu*, system kontroli wnętrza samochodu/zabezpieczenia przy holowaniu zostają automatycznie wyłączone. Obowiązuje to również odwrotnie. Państwa samochód nie jest w pełni zabezpieczony przed włamaniem.
Informacja
System kontroli wnętrza/zabezpieczenia przy holowaniu działają nienagannie tylko, kiedy okna i panoramiczny szklany dach* są zamknięte.

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji.