Audi Q7 Uruchomienie i... Oświetlenie i wid... Wycieraczki szyby
Rys. 54Dźwignia wycieraczek
Rys. 54Dźwignia wycieraczek
Rys. 55Uruchamianie tylnej wycieraczki
Rys. 55Uruchamianie tylnej wycieraczki
Przesunąć dźwignię wycieraczek w odpowiednie położenie:
-0- - Wycieraczki wyłączone
-1- - Tryb pracy czujnika deszczu. Wycieraczki szyby włączają się podczas deszczu, po jednorazowym przekroczeniu prędkości jazdy ok. 4 km/h. Im wyższy jest nastawiony poziom czujnika deszczu (wyłącznik -A- w prawo), tym wcześniej wycieraczki reagują na wilgoć na przedniej szybie. Tryb pracy czujnika deszczu można wyłączyć w systemie Infotainment i w ten sposób uruchomić tryb włączania okresowego. Wybrać w tym celu: przycisk MENU > Samochód > lewy przycisk sterujący >Asysta kierowcy > Czujnik deszczu. W trybie włączania okresowego, wyłącznikiem -A- można nastawiać okres załączania okresowego.
-2- - Powolne wycieranie szyby
-3- - Szybkie wycieranie szyby
-4- - Jednorazowe wytarcie szyby. Kiedy dźwignia zostanie dłużej przytrzymana w tym położeniu, po określonym czasie następuje przełączenie z powolnego wycierania ciągłego na szybkie wycieranie ciągłe.
-5- - Czyszczenie przedniej szyby Aby usunąć krople wody, wycieraczki włączają się w czasie jazdy jeszcze raz, po kilku sekundach. Tę funkcję można wyłączyć, jeżeli w ciągu 10 sekund po dodatkowym wytarciu, dźwignia zostanie przesunięta w położenie -5-. Przy następnym włączeniu zapłonu, funkcja dodatkowego wytarcia będzie ponownie aktywna.
Czyszczenie reflektorów*. Urządzenie do mycia reflektorów* pracuje tylko po włączeniu świateł mijania. Kiedy dźwignia zostanie poruszona w położeniu -5-, reflektory i kamera asystenta widoczności w nocy* będą czyszczone w określonych odstępach czasu.
-6- - Wycieranie tylnej szyby Częstość wycierania szyby zależy od aktywności wycieraczki przedniej szyby.
Zaraz po włączeniu wstecznego biegu i jednocześnie po włączeniu przedniej wycieraczki, automatycznie włącza się tylna wycieraczka.
-7- - Czyszczenie tylnej szyby Liczba włączeń wycieraczek zależy od tego, jak długo dźwignia zostanie przytrzymana w położeniu -7-.
UWAGA
  • Czujnik deszczu posiada jedynie funkcję asystenta. Nie zwalnia on kierowcy z obowiązku ręcznego włączania wycieraczek.
  • Przedniej szyby nie można smarować hydrofobowymi preparatami do szyb. W niekorzystnych warunkach widoczności, np. wilgoć, ciemność lub nisko położone słońce może dochodzić do silnego oślepiania - niebezpieczeństwo wypadku! Ponadto możliwe jest warkotanie piór wycieraczek.
  • Prawidłowy stan piór wycieraczki jest niezbędny dla zachowania dobrej widoczności i bezpiecznej jazdy link - niebezpieczeństwo wypadku!
OSTROŻNIE
  • W okresie mrozów należy sprawdzić, czy pióra wycieraczek nie przymarzły. Jeżeli przymarznięte wycieraczki szyby zostaną włączone, może dojść do uszkodzenia piór wycieraczek!
  • Przed wjechaniem samochodem do myjni należy wyłączyć wycieraczki (dźwignia w położeniu 0). W ten sposób można zabezpieczyć się przed niespodziewanym włączeniem i uszkodzeniem wycieraczek.
Informacja
  • Wycieraczki szyby zostaną wyłączone przy wyłączeniu zapłonu. Wycieraczki można uaktywnić po ponownym włączeniu zapłonu, jeżeli dźwignia wycieraczek zostanie przesunięta w dowolne położenie.
  • Zablokowane lub zabrudzone pióra wycieraczek powodują powstawanie smug. W ten sposób może dojść do ograniczenia funkcji czujnika deszczu. Regularnie sprawdzać stan piór wycieraczek.
  • Dysze w urządzeniu do mycia szyb są ogrzewane przy włączonym zapłonie i w niskich temperaturach.
  • Po zatrzymaniu się na chwilę, np. przed światłami, nastawiona szybkość wycieraczek zostanie automatycznie zmniejszona o jeden stopień.

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji.