Audi Q7 Uruchomienie i... Przekładnia autom... tiptronic
Przed holowaniem samochodu należy awaryjnie wyłączyć blokadę parkowania.
Rys. 119Przestrzeń na nogi kierowcy: awaryjne odblokowanie blokady parkowania
Rys. 119Przestrzeń na nogi kierowcy: awaryjne odblokowanie blokady parkowania
Awaryjne odblokowanie znajduje się pod dywanikiem po stronie kierowcy.
Awaryjne wyłączenie blokady parkowania
Aby zabezpieczyć samochód przed nieoczekiwanym toczeniem, należy włączyć hamulec parkowania link albo wcisnąć pedał hamulca.
W pokrywie znajdują się dwa wycięcia w kształcie szczeliny. Podważyć pokrywę w wycięciu za pomocą wkrętaka (narzędzia samochodowe).
Umieścić ostrze kluczyka (narzędzia samochodowe) w otworze.
Nacisnąć i obrócić je o 90°, aż zostanie zablokowane rys. 119.
Pozostawić nałożony klucz nasadowy.
Ponowne włączanie blokady parkowania
Wyciągnąć ostrze kluczyka pionowo .
Ponownie zamontować osłonę.
Kiedy blokada parkowania jest wyłączona awaryjnie, w zestawie wskaźników świeci się lampka kontrolna i położenie przekładni N. Dodatkowo pojawia się informacja tekstowa Niebezpieczeństwo toczenia się! P nie jest możliwe. Proszę uruchomić hamulec postojowy.
UWAGA
Kiedy blokada parkowania zostanie awaryjnie wyłączona, należy zabezpieczyć samochód hamulcem postojowym, a kiedy on nie działa, pedałem hamulca. Niezabezpieczony samochód może ruszyć - niebezpieczeństwo wypadku!
OSTROŻNIE
Podczas ponownego włączania blokady parkowania nie obracać kluczyka z powrotem – niebezpieczeństwo uszkodzenia!

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji.