Audi Q7 Uruchomienie i... Holowanie przycze... Jazda z przyczepą
Przy zastosowaniu elementów wyposażenia i akcesoriów (np. systemów wsporników rowerowych) należy przestrzegać pewnych zagadnień.
Rys. 120Rysunek przykładowy rozkładu obciążenia elementów wyposażenia i akcesoriów
Rys. 120Rysunek przykładowy rozkładu obciążenia elementów wyposażenia i akcesoriów
Maksymalna dopuszczalna odległość, na jaką akcesoria/elementy wyposażenia mogą wystawać poza głowicę zaczepu -1- nie może przekraczać 700 mm.
Dopuszczalna masa całkowita (system wsporników wraz z ładunkiem) wynosi maksymalnie 75 kg. Wraz ze zmniejszaniem się odległości środka ciężkości ładunku od głowicy zaczepu -1- zmniejsza się dopuszczalna masa całkowita.
Odstęp
Masa całkowita (łącznie z systemem wsporników)
-A- 300 mm
75 kg
-B- 600 mm
35 kg
Dopuszczone są tylko te wsporniki rowerowe, na których można zamocować maksymalnie trzy rowery.
Stosowanie elementów wyposażenia i akcesoriów na zaczepie do holowania
Upewnić się, czy elementy wyposażenia i akcesoria zostały dopuszczone przez producenta do stosowania na zaczepie do holowania. Przy zastosowaniu niewłaściwych elementów wyposażenia, zaczep do holowania może ulec uszkodzeniu. W ekstremalnych przypadkach uszkodzenia mogą spowodować złamanie zaczepu .
UWAGA
  • Upewnić się, że elementy wyposażenia i akcesoria są przeznaczone i dopuszczone do stosowania na samochodach Audi.
  • Stosowanie nieodpowiednich elementów wyposażenia może spowodować poważne uszkodzenie zaczepu do holowania, którego następstwem będzie pęknięcie zaczepu podczas holowania przyczepy lub innch elementów – niebezpieczeństwo wypadku!
  • Do odchylania zaczepu do holowania nie wolno używać żadnych narzędzi. Mechanizm blokujący mógłby wtedy ulec uszkodzeniu tak, że skuteczność zaczepu do holowania nie będzie gwarantowana – niebezpieczeństwo wypadku!

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji.