Audi Q7 Asysta kierowcy Inteligentna tec... Elektroniczna kon...
Asystent zjeżdżania po wzniesieniu umożliwia pokonywanie odcinków zjazdów ze stałą prędkością.
Rys. 191Konsola środkowa: przycisk asystenta zjeżdżania po wzniesieniu
Rys. 191Konsola środkowa: przycisk asystenta zjeżdżania po wzniesieniu
Aby włączyć asystenta zjeżdżania po wzniesieniu, należy nacisnąć przycisk . Dioda LED w przycisku świeci się.
W celu wyłączenia asystenta zjeżdżania po wzniesieniu należy ponownie nacisnąć przycisk. Dioda LED w przycisku gaśnie.
Asystent zjeżdżania po wzniesieniu ogranicza prędkość jazdy na pochyleniach od ok. 6 do 60%, zarówno podczas jazdy do przodu jak i do tyłu, w wyniku automatycznego włączenia hamulców na wszystkich czterech kołach. Unika się zablokowania kół, ponieważ ABS pozostaje aktywny.
Po włączeniu asystenta zjeżdżania po wzniesieniu, prędkość samochodu po wjechaniu na pochyłość zostanie wyregulowana do wartości prędkości chwilowej. Włączenie możliwe jest tylko przy ok. 60 km/h. Regulacja następuje w zakresie od ok. 4 do 30 km/h. Kierowca w każdym czasie może podwyższyć lub obniżyć prędkość jazdy w wymienionych granicach, przez naciśnięcie pedału przyspieszenia lub zahamowanie.
Dzieje się tak jednak pod warunkiem, że podłoże ma wystarczającą przyczepność. W ten sposób asystent może przykładowo nie spełnić swojej funkcji, jeżeli samochód jedzie po oblodzonym zboczu lub po mazistym podłożu .
Aktywna regulacja do określonej prędkości jazdy, w zakresie do ok. 30 km/h zostaje pokazana w zestawie wskaźników lampką kontrolną . W trybie gotowości, lampka kontrolna świeci się. .
W zakresie prędkości pomiędzy ok. 30 a 60 km/h regulacja nie następuje. System znajduje się tylko w trybie gotowości. Zostaje to pokazane za pomocą świecącej diody LED w przycisku. Powyżej prędkości ok. 60 km/h system zostaje automatycznie wyłączony. Również dioda LED gaśnie w takim przypadku.
Funkcja asystenta zjeżdżania po wzniesieniu zostaje uaktywniona automatycznie, kiedy spełnione zostaną poniższe warunki:
  • Dioda LED w przycisku świeci się.
  • Prędkość jazdy jest niższa od ok. 30 km/h.
  • Pochyłość wynosi co najmniej ok. 6%.
UWAGA
  • Zawsze dostosować prędkość jazdy do warunków atmosferycznych, stanu nawierzchni i ruchu na drodze. Zwiększone bezpieczeństwo nie upoważnia do podejmowania ryzyka – zagrożenie wypadkiem!
  • Granic określonych prawami fizyki nie może zmienić nawet asystent zjeżdżania po wzniesieniu. Sposób jazdy należy z tego względu dostosować do stanu nawierzchni i sytuacji na drodze.
  • Asystent zjeżdżania po wzniesieniu nie we wszystkich warunkach może utrzymać prędkość samochodu na stałym poziomie (np. na sypkim podłożu) i nie zastępuje też skupionej uwagi kierowcy.

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji.