Audi Q7 Asysta kierowcy Inteligentna technika
Elektromechaniczne wspomaganie kierowania ułatwia kierowcy obracanie kierownicą.
Wspomaganie kierowania dopasowuje się elektronicznie w zależności od prędkości jazdy.
Lampki kontrolne i informacje tekstowe
Układ kierowania: awaria! Proszę zatrzymać samochód
Kiedy lampka kontrolna świeci się w sposób ciągły i pojawia się informacja tekstowa, układ kierowania może być niesprawny.
Zatrzymać samochód, kiedy to będzie tylko możliwe, w bezpiecznym miejscu. Nie wolno jechać dalej. Wezwać fachową pomoc.
Układ kierowania: awaria! Zatrzymać samochód. Przestrzegać odstępu z boku
Kiedy lampka kontrolna świeci się w sposób ciągły i pojawia się informacja tekstowa, zwrotnica dla czterech kół* może być niesprawna. Samochód wymaga ewentualnie więcej miejsca na drodze z boku.
Zredukować prędkość i zatrzymać samochód jak tylko to możliwe, z wystarczającym odstępem z boku i w bezpiecznym miejscu. Nie wolno jechać dalej. Wezwać fachową pomoc.
Układ kierowania: awaria! Dalsza jazda możliwa
Kiedy lampka kontrolna świeci się i pojawia się informacja tektowa, układ kierowania może reagować trudniej, albo z większą czułością niż zwykle. Ponadto, kierowania podczas jazdy na wprost może pozostawać skręcona.
Ze zmniejszoną prędkością należy dojechać do specjalistycznego serwisu i zlecić usunięcie usterki.
Układ kierowania: awaria! Dopasować sposób jazdy. Powiększony promień skrętu
Kiedy lampka kontrolna świeci się i pojawia się informacja tekstowa, zwrotnica dla czterech kół* może być niesprawna. Należy pamiętać, że samochód ma większy promień skrętu, a stabilność na zakręcie odpowiada samochodom bez zwrotnicy dla czterech kół. Ponadto, kierowania podczas jazdy na wprost może pozostawać skręcona.
Ze zmniejszoną prędkością należy dojechać do specjalistycznego serwisu i zlecić usunięcie usterki.
Informacja
  • Kiedy lampka kontrolna lub zaświeca się tylko na krótko, dalsza jazda jest możliwa.
  • Dalsze informacje dotyczące zwrotnicy dla czterech kół* link.

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji.