Audi Q7 System Infotainment Multi Media Interface
Rys. 209Literowy/cyfrowy edytor znaków
Rys. 209Literowy/cyfrowy edytor znaków
  • Wprowadzanie znaków: obrócić pokrętło sterujące z wyborem znaków -11- rys. 209 na dowolny znak. Aby przejąć cel, należy nacisnąć pokrętło sterujące. Wpis pojawia się w polu wprowadzania -2-. Po wprowadzeniu wszystkich znaków, wybrać i potwierdzić -1-. Albo: przesunąć pokrętło sterujące w dół.
  • Usuwanie znaków: obrócić pokrętło sterujące ze strzałką wybierania na -12- i nacisnąć. Aby usunąć wszystkie znaki w polu wprowadzania, nacisnąć pokrętło sterujące na i przytrzymać, aż wszystkie znaki w polu wprowadzania zostaną usunięte.
  • Wprowadzanie znaków specjalnych: wybrać i potwierdzić !&?. -6-, ǎōű -7- albo 123 -8-. Wybrać i potwierdzić dowolny znak specjalny (np. myślnik albo kropkę) za pomocą edytora znaków.
  • Pomoc przy wpisywaniu: w niektórych przypadkach, jak np. w nawigacji, z powodu ograniczeń logicznych już w trakcie wpisywania podawana jest propozycja wpisywania* dla ukończenia -11-, którą można przejąć, przesuwając pokrętło sterujące w górę.
  • Lista wyników: w niektórych sytuacjach, jak np. w książce adresowej, system automatycznie przełącza się przez logiczne wykluczenie na listę wyników -3-. Wybrać i potwierdzić propozycję z listy.
Zestawienie symboli edytora znaków
Symbole edytora znaków literowo/cyfrowego są szczegółowo objaśnione w poniższej tabeli:
 
Symbol/oznaczenie
Objaśnienie
-1-
LISTA albo
Zmiana na listę wyników
-2-
Pole wpisywania
Aktualny wpis
Dla arabskiego języka menu obowiązuje: pionowa kreska z lewej/z prawej krawędzi kursora wskazuje, gdzie wprowadzony zostanie następny znak.
-3-
Lista wyników
Lista z propozycjami dla już wpisanych liter
-4-
Następuje zmiana pisania liter z małych na duże, albo z dużych na małe.
Dla arabskiego języka menu obowiązuje: pokazane zostaną dodatkowe znaki arabskie.
-5-
Otwieranie pozostałych opcji edytora znaków, np. Zamknij edytor znaków, Opróżnij pole wprowadzania albo Cyrylica. Zmień zestaw znaków
-6-
!&?
Zestaw znaków i znaki specjalne
-7-
ǎōű
Znaki specjalne typowe dla języka, albo alfabet cyrylica
Dla arabskiego języka menu obowiązuje: następuje przełączenie między wprowadzaniem znaków arabskich i łacińskich.
-8-
123/ABC
Zmiana wprowadzania liter na cyfry albo wprowadzania cyfr na litery
-9-
Spacja zostaje umieszczona w polu wprowadzania.
-10-
Wybór znaków
Wybrany znak zostanie wyróżniony.
-11-
Propozycja wprowadzania* zostanie przejęta po przesunięciu pokrętła sterującego w górę.
-12-
Znak z lewej strony kursora zostaje usunięty.
Dla arabskiego języka menu obowiązuje: przestrzegać kierunku pisma.

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji.