Audi Q7 System Infotainm... Media Przyłącza multimedialne
Obowiązuje dla: samochód z instalacją do Rear Seat Entertainment
Instalacja do Rear Seat Entertainment obejmuje przewody oraz zamocowanie dla Audi Entertainment w oparciach siedzenia kierowcy i przedniego pasażera.
Instalacja do Rear Seat Entertainment obejmuje przewody oraz zamocowanie dla Audi Entertainment mobile w oparciach siedzenia kierowcy i przedniego pasażera.
Dopasowany pakiet Rear Seat Entertainment Audi Entertainment mobile jest dostępny w ofercie Oryginalnych Akcesoriów Audi
Najlepiej stosować Oryginalne Akcesoria Audi. Firma Audi sprawdziła niezawodność, bezpieczeństwo i przydatność tych elementów.
Producent samochodu nie może oceniać ani brać odpowiedzialności za obce produkty, nawet jeżeli w poszczególnych przypadkach uzyskały one wymagany atest techniczny lub albo posiadają urzędową homologację.
OSTROŻNIE
Należy stosować wyłącznie urządzenia, które są dopuszczone dla instalacji do Rear Seat Entertainment. Nie posiadające dopuszczenia urządzenia mogą spowodować szkody w instalacji elektrycznej samochodu.
Informacja
  • Dalsze informacje dotyczące Audi Entertainment mobile otrzymają Państwo u partnera Audi.
  • Przestrzegać również informacji na temat akcesoriów i części zamiennych w rozdziale link.
  • Instalacja do Rear Seat Entertainment nie jest przeznaczona do ładowania zewnętrznych urządzeń elektronicznych.

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji.