Audi Q7 Samodzielne napr... Bezpieczniki i... Żarówki
Wymiana żarówek wymaga fachowej wprawy.
Elementy świetlne LED* i ksenon są bezobsługowe i nie można ich wymieniać. W razie naprawy, należy zwrócić się do specjalistyczego serwisu.
Jeżeli żarówki znajdujące się przedziale silnikowym mają być wymieniane samodzielnie, należy pamiętać, że przedział silnikowy stanowi niebezpieczną strefę .
UWAGA
 • Prace w przedziale silnikowym, po rozgrzaniu się silnika do temperatury roboczej wymagają szczególnej ostrożności - niebezpieczeństwo oparzenia!
 • W żarówkach występuje ciśnienie, dlatego podczas wymiany mogą one eksplodować - niebezpieczeństwo zranienia!
 • Żarówek wyładowczych (światło ksenonowe) nie wolno wymieniać samodzielnie! Przy żarówkach wyładowczych postępować ostrożnie z modułem wysokonapięciowym. W przeciwnym razie może wystąpić zagrożenie życia!
 • Podczas wymiany żarówki zwrócić uwagę, aby nie skaleczyć się o ostre krawędzie, szczególnie w obudowie reflektora.
OSTROŻNIE
 • Każdorazowo, przed rozpoczęciem pracy przy instalacji elektrycznej należy wyłączyć zapłon - niebezpieczeństwo zwarcia!
 • Przed wymianą żarówki wyłączyć reflektory lub światła parkowania.
 • Postępować ostrożnie, aby nie uszkodzić żadnych elementów.
 • Zwrócić uwagę na prawidłowe ułożenie osłony w głównym reflektorze, aby z zawnętrz nie dostawała się woda i nie spowodowała uszkodzenia reflektora.
Informacja dotycząca środowiska
Informację na temat sposobu utylizacji uszkodzonych żarówek można uzyskać w specjalistycznym serwisie.
Informacja
 • W regularnych odstępach czasu sprawdzać działanie elementów oświetlenia w samochodzie, przede wszystkim oświetlenia zewnętrznego. Służy to nie tylko własnemu bezpieczeństwu, również bezpieczeństwu innych uczestników ruchu drogowego.
 • Przed wymianą żarówki przygotować odpowiednią żarówkę zastępczą.
 • Nie chwytać bańki żarówki gołą ręką, użyć w tym celu tkaninę lub papier - pozostawione odciski palców w wyniku rozgrzania się włączonej żarówki odparują i mogą zostać skroplone na lustrzanej powierzchni reflektora.

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji.