Audi Q7 Förarplats Förarplatsöversikt Förarinformationssyste...
Bild 12 Kombiinstrument: Bränsleförbrukningsmätare
Bild 12 Kombiinstrument: Bränsleförbrukningsmätare
Nollställa
Förutsättning: Indikeringen Verbrauch (Förbrukning), Kurzzeitspeicher (Korttidsminne) eller Langzeitspeicher (Långtidsminne) har valts.
Du kan nollställa aktuellt minne genom att trycka på den vänstra rullen -5- bild  på multifunktionsratten i en sekund. Eller
Välj: höger styrknapp > Werte zurücksetzen (Återställa värden) på multifunktionsratten.
Ställa in sekundär display (Audi virtual cockpit)*
Välj: höger styrknapp > Nebenanzeige (Sekundär display) på multifunktionsratten.
Välj mellan Keine Anzeige (Ingen indikering), Verbrauchsanzeige (Förbrukningsindikering), Durchschnittsgeschwindigkeit (Medelhastighet), Fahrzeit (Körtid), Fahrstrecke (Körsträcka) eller Datum.
I det första registret (färddator) kan du öppna följande indikeringar i följd genom att vrida på den vänstra rullen på multifunktionsratten:
 • klockslag och datum
 • digital hastighetsmätare*
 • Genomsnittsförbrukning
 • AdBlue-räckvidd* länk
 • Korttidsminne översikt
 • Långtidsminne översikt
 • Förarassistans* länk
 • Igenkänning av vägmärken* länk
Korttidsminnet lagrar körinformation från det att tändningen slås på tills den slås av. Om färden fortsätter inom två timmar efter det att tändningen har slagits av, ingår tillkommande värdena i beräkningen av aktuell körinformation.
Långtidsminnet raderas, till skillnad från korttidsminnet, inte automatiskt. På så sätt kan du själv bestämma för vilket tidsintervall körinformationerna skall utvärderas.
Bränsleförbrukning
Den momentana bränsleförbrukningen kan visas i en stapelindikering bild 12. Dessutom visas den genomsnittliga förbrukningen (l/100 km) från korttidsminnet. När balken blir grön sparar din bil bränsle genom en av följande funktioner:
 • Energiåtervinning: när bilen motorbromsas, eller körs i utförsbacke, kan elektrisk energi laddas in i batteriet. Balken vandrar i riktning .
 • Frigångsläge* länk.
Observera
 • Måttenheterna kan avvika på vissa landsutföranden.
 • Datum, klockslag, tid- och datumformat kan ställas in i Infotainment länk.
 • Om batteriet kopplas bort raderas alla sparade värden.