Audi Q7 Start och körning Sittplatser och förvaringsutrymm...
Bild 78 Mittkonsol bak: 12-volts eluttag
Bild 78 Mittkonsol bak: 12-volts eluttag
Bild 79 Sidoklädsel i bagageutrymmet: 12-volts eluttag
Bild 79 Sidoklädsel i bagageutrymmet: 12-volts eluttag
Eluttagen på 12 volt kan användas för elektriska tillbehör. Ansluten effekt får inte vara högre än 120 watt.
VARNING
Eluttagen, och därmed anslutna elektriska tillbehör, fungerar bara när tändningen är påslagen. Används en cigarettändare oförsiktigt finns risk för allvarliga personskador och även risk för brand. Därför bör du aldrig lämna barn ensamma utan uppsikt när tändningsnyckeln är kvar i bilen - skaderisk!
VIKTIGT
  • Anslut aldrig tillbehör som avger ström för att ladda bilens batteri, t.ex. solpaneler eller batteriladdare, till ett 12-voltsuttag eller en cigarettändare. Bilens elsystem skadas!
  • För att undvika skador på eluttagen, använd bara stickproppar av rätt typ.