Audi Q7 Förarassistans Intelligent tekni... Elektronisk stabil...
Hill Descent Control gör det möjligt att köra i branta nedförsbackar med konstant hastighet.
Bild 191 Mittkonsol: Knapp för Hill Descent Control
Bild 191 Mittkonsol: Knapp för Hill Descent Control
Slå på Hill Descent Control genom att trycka på knappen . Lysdioden i knappen lyser.
För att inaktivera Hill Descent Control trycker du igen på knappen. Lysdioden i knappen slocknar.
Hill Descent Control begränsar hastigheten i branta lutningar från ca 6 till 60% både vid körning framåt och vid backning, genom automatisk bromsning på alla fyra hjulen. Hjulen hindras från att låsa sig eftersom ABS förblir aktivt.
När Hill Descent Control är aktiverat hålls den hastighet bilen hade när den branta utförsbacken började. Systemet kan aktiveras endast vid hastigheter under ca 60 km/h. Systemet reglerar mellan cirka 4 och 30 km/h. Föraren kan när som helst öka eller sänka hastigheten inom de angivna gränserna genom att gasa eller bromsa.
Förutsättningen är dock att underlaget ger tillräckligt med fäste. Hill Descent Control fungerar alltså inte om underlaget i den branta utförsbacken är isigt eller på annat sätt slirigt .
Ett aktivt reglerförlopp i hastigheter upp till cirka 30 km/h indikeras på kombiinstrumentet genom en kontrollampa . I beredskapsläget lyser kontrollampan .
I hastighetsområdet mellan ca 30 och 60 km/h reglerar systemet inte. Systemet står då endast i beredskapsläge. Detta indikeras genom den lysande dioden i knappen. I hastigheter över ca 60 km/h inaktiveras systemet automatiskt. Även dioden slocknar då.
Hill Descent Control aktiveras automatiskt om följande villkor är uppfyllda:
  • Lysdioden i knappen lyser.
  • Hastigheten är lägre än ca 30 km/h.
  • Lutningen uppgår till minst cirka 6%
VARNING
  • Anpassa alltid hastigheten efter rådande väderlek, vägstandard och trafiksituation. Den höjda säkerhetsnivån får inte förleda föraren att riskera säkerheten – olycksrisk!
  • Hill Descent Control kan inte övervinna fysikens lagar. Körsättet måste därför alltid anpassas efter väglaget och trafiksituationen.
  • Hill Descent Control kan inte alltid hålla bilens hastighet konstant i utförsbackar (till exempel på sliriga underlag), och inte heller ersätta förarens uppmärksamhet.