Audi Q7 Infotainment Multi Media Interf... Styrratt med joystic...
Gäller för bilar med MMI touch
Bild 207 Manöverlogik för styrratt med joystickfunktion
Bild 207 Manöverlogik för styrratt med joystickfunktion
Öppna Entertainment-lådan: Skjut styrratten nedåt för att öppna Entertainment-lådan -3- bild . Därefter kan du välja och bekräfta en funktion i den visade mediekällan.
Stänga Entertainment-lådan: Skjut styrratten uppåt för att stänga Entertainment-lådan. Eller: Tryck på knappen BACK -7- bild .