Audi Q7 Infotainment Röststyrning Kommandon
Gäller för bilar med extern röststyrning
Förutsättning:
Tändningen är påslagen och MMI aktiverad.
Inget telefonsamtal får pågå.
Parkeringshjälpen samt Audi-röststyrningen är inte aktiva.
En mobiltelefon är ansluten till MMI via profilen Freisprechen (Handsfree) länk.
Den anslutna mobiltelefonen erbjuder en röststyrning, som kan styras externt.
Sätta på: Håll länge på knappen på multifunktionsratten* och säg ditt kommando när den externa röststyrningen har startats.
Fortsätta/starta dialog på nytt: När en dialog har avslutats befinner systemet sig i beredskapsläge en kort stund. Under den tiden kan du starta en ny extern dialog. Tryck på knappen och säg ett nytt kommando. Eller: Välj och bekräfta Fortsetzen (Fortsätt) på MMI-manöverenheten.
Avaktivera: Håll knappen intryckt längre. Eller: Välj och bekräfta Abbrechen (Avbryt) på MMI-manöverenheten.
Observera
  • Under en dialog lämnas inga navigationsmeddelanden* och inga trafikmeddelanden* släpps fram.
  • Denna funktion är beroende av den aktuella mobiltelefonen. Ytterligare information om din mobiltelefon får du av din mobiltelefonoperatör eller så kan du läsa i mobiltelefonens bruksanvisning.
  • Audi AG medger endast åtkomst av röststyrningen på din mobiltelefon och påtar sig inget ansvar för innehåll och kommandon hos den externa röststyrningen.