Audi Q7 Infotainment Navigation
Gäller för bilar med navigationssystem
Bild 234 Visning av alternativa rutter i översiktskartan
Bild 234 Visning av alternativa rutter i översiktskartan
Förutsättning: Ett resmål matades in och vägvisningen startades.
Tryck på knappen NAV/MAP tills menyn Ziel eingeben (Mata in resmål) visas bild .
Välj höger styrknapp > Alternativrouten anzeigen (Visa alternativa rutter).
Vid frånslagen funktion visas upp till tre ruttförslag och deras egenskaper på översiktskartan bild 234.
Följande information för ruttförslagen visas (om tillgänglig):
  • Ruttyp (snabb -1-, alternativ snabb -2-, ekonomisk körsträcka -3-)
  • Avstånd till resmålet och beräknad ankomsttid
  • Trafikstockning på rutten inkl. tidsfördröjning
På översiktskartan visas rutten beräknad utifrån de ruttkriterier länk som har valts. Dessutom visas särskild information om rutten -4- bild 234 lämnas som röstinstruktion.
Med styrratten kan du välja de olika ruttsträckningarna för de alternativa rutterna och se dem på kartan. Välj och bekräfta önskad rutt som ska övertas för vägvisningen.