© 2015 AUDI AG
AUDI AG arbetar ständigt med vidareutveckling av alla typer och modeller. Vi ber dig därför ha förståelse för att vi alltid måste förbehålla oss rätten till ändringar av den levererade produktens form, teknik och utrustning. Uppgifter, bilder och beskrivningar i denna Onboard instruktionsbok kan därför inte läggas till grund för yrkanden mot AUDI AG.
Eftertryck, mångfaldigande eller översättning, även delvis, får endast ske efter skriftligt medgivande från AUDI AG. Alla rättigheter enligt lagen om upphovsrätt förbehålles AUDI AG. Rätt till ändringar förbehålles. Tryckt i Tyskland.
Boken är aktuell från och med: 27.02.2015