Audi MMI  Användning  Systeminställningar
Välj knappen MENU (Meny) > Tone (Ljud) > Systeme (System).
Telefon*
Ringsignal: Se Länk
Ringsignalvolym/mikrofonkänslighet: Volymen på den valda ringsignalen/samtalsvolymen kan ställas in genom att vrida på styrratten. Samtalsvolymen (mikrofonkänsligheten) kan endast ställas in under ett telefonsamtal.
Ljudvolym för meddelanden: Du kan ställa in volymen för hänvisningstonen när du får ett SMS genom att vrida på styrratten.
Röststyrning
Volymen på röstinstruktionerna kan ställas in genom att vrida på styrratten.
Meddelanden
Trafikradio/DAB-meddelanden*: se Länk
Trafikradiovolym/meddelandevolym: Volymen på ett trafikmeddelande kan ställas in genom att vrida på styrratten.
Navigation*
NAV-meddelande: Se Länk
NAV-meddelande vid telefonsamtal: Se Länk
NAV-meddelandevolym/Entertainment-volym: Volymen på navigationsmeddelandet under en aktiv vägvisning. Entertainment-sänkning betyder att volymen på ljudåtergivningen tillfälligt sänks vid aktiv parkeringshjälp resp. navigationsmeddelande.
MMI touch
Volymen på röstinstruktionerna från MMI kan ställas in genom att vrida på styrratten.
Parkeringshjälp*
Volymen på signaltonen kan ställas in genom att vrida på styrratten.

Alla bilder, logotyper och texter är ägda av Audi ©. Denna webbplats har inget förhållande till företaget Volkswagen - Audi eller något av dess dotterbolag i världen. Mer information.