Audi MMI  Kommunikation  Ringa  Fler inställningar
Välj knappen TEL > styrknappen Einstellungen (Inställningar).
Telefoninställningar
Lautstärkeeinstellungen1) (Volyminställningar): Ringsignaler spelas upp via funktionen Rufton (Ringsignal). Tryck på styrratten för att spara den valda ringsignalen. För inställningarna Lautstärke Rufton/Mikrofonempfindlichkeit/Lautstärke Mitteilungen (Ringsignalvolym/mikrofonkänslighet/samtalsvolym), se Länk.
Netzeinstellungen (Nätinställningar): Välj Anmeldung (Nätanslutning) om du vill kopplas upp automatiskt på din leverantörs nät eller välj manuellt från listan över tillgängliga nät. Under Netzauswahl (Nätval) kan tillgängliga nät väljas där du befinner dig. Funktionen kan utnyttjas endast om alternativet manuellt är valt i funktionen Anmeldung (Nätanslutning).
PIN (SIM) Einstellungen (PIN (SIM)-inställningar): Med aktiverad funktion (läge ein) Auto. PIN (SIM) Eingabe (Automatisk PIN (SIM)-inmatning) sparas PIN (SIM)-koden för det använda SIM-kortet när den har matats in första gången i MMI. I MMI kan PIN (SIM)-koden för fyra olika SIM-kort sparas. Med den här funktionen inaktiverad raderas den i MMI aktuella, sparade PIN (SIM)-koden. Är Auto. PIN (SIM) Eingabe (Automatisk PIN (SIM)-inmatning) aktiverad sker ingen PIN (SIM)-förfrågan. Med alternativet PIN (SIM) Abfrage aktivieren (aktivera PIN (SIM)-förfrågan) frågar systemet efter PIN (SIM)-koden vid varje påslagning. Med alternativet deaktivieren (inaktivera) sker ingen PIN (SIM)-förfrågan (på displayen visat som PIN (SIM) Abfrage) vid påslagningen. Inställningen Auto. PIN (SIM) Eingabe (Automatisk PIN (SIM)-kodsinmatning) lämnas i detta fall utan hänsyn. Vissa SIM-kort accepterar inte att PIN (SIM)-förfrågan (på displayen visat som PIN (SIM) Abfrage) inaktiveras. Under PIN (SIM) ändern (Ändra PIN (SIM)-kod) kan du ändra PIN-koden för ditt SIM-kort. Börja med att ange den nuvarande PIN (SIM)-koden. PIN (SIM)-koden får bara innehålla siffror mellan 0 och 9. Den nya PIN (SIM)-koden måste av säkerhetsskäl anges två gånger och sparas på SIM-kortet.
Mailboxnummer (Röstbrevlådans nummer): Via inmatningsfältet Nummer kan numret till röstbrevlådan matas in och redigeras via MMI touch eller inmatningsverktyget. Via funktionen Mailboxnummer löschen (Radera röstbrevlådenummer) raderas det sparade röstbrevlådenumret.
Seriennummer (IMEI) (Serienummer [IMEI]): Serienumret för den i MMI monterade telefonmodulen visas.
Samtalsalternativ
Vidarekoppling: vidarekopplingen av inkommande samtal till din röstbrevlåda eller till ett annat telefonnummer kan aktivera/inaktiveras.
Anklopfen (Samtal väntar): Signaltonen som indikerar ett väntande telefonsamtal kan aktiveras/inaktiveras.
Eigene Nummer senden (Skicka eget nummer): Funktionen att skicka med eget telefonnummer vid utgående samtal kan aktiveras/avaktiveras. Med inställningen Netzabhängig (Standard) används den med telefonoperatören överenskomna standarden. Inställningarna gäller endast menyn Telefon i MMI. Observera att när Bluetooth-anslutningen har kopplats ner, gäller din mobiltelefons inställningar.
Bluetooth
Enhetsregistrering: Bluetooth-enheter som är anslutna till MMI listas. Den aktivt anslutna Bluetooth-enheten är markerad med en Bluetooth-symbol. Om du vill växla mellan Freisprechen (Handsfree) och Audioplayer (Ljudspelare) vid anslutna mobiltelefoner väljer du Bluetooth-enheten och ändrar profilen via funktionen Verbinden (Anslut) när bilen står stilla. Via funktionen Trennen (Koppla ned) kan du koppla ned den anslutna profilen. Om du vill radera enskilda inlärda Bluetooth-apparater väljer du apparaten och raderar den med funktionen Bluetooth Gerät löschen (Radera Bluetooth-apparat). Via funktionen Neue Geräte suchen (Sök nya enheter) söks och listas de Bluetooth-enheter som befinner sig inom räckhåll.
Bluetooth: När funktionen är aktiverad visas Bluetooth-symbolen på MMI-displayen. MMI:s synlighet för Bluetooth-enheter kan aktiveras/avaktiveras via inställningarna sichtbar/unsichtbar (Synlig/osynlig). Skapandet av en Bluetooth-anslutning för redan anslutna enheter kan göras även med visningsfunktionen avaktiverad. För att MMI inte ska vara synlig för andra bör du göra Bluetooth osynlig (på displayen visat som unsichtbar) när anslutningen är avslutad. Bluetooth kan avaktiveras (läge aus). En Bluetooth-anslutning är då inte möjlig.
Ljudspelare: För att kunna välja Bluetooth-ljudspelaren som källa i menyn Media Länk måste funktionen vara aktiverad (läge ein). Avaktivera funktionen Audioplayer (Ljudspelare) (läge aus) när du inte använder Bluetooth-ljudspelaren så att störningar i menyn Telefon eller Media undviks.
MMI-namn: MMI:s Bluetooth-namn (t.ex. ”AUDI MMI 2613”) visas och kan ändras.
Förbindelser
Nätverksanslutning (WLAN)
Meddelandeinställningar
SMS-central: Numret till SMS-centralen hos din telefonoperatör visas. Om det inte visas något nummer kan du ange numret till SMS-centralen via inmatningsverktyget. Ytterligare information får du av telefonoperatören.
Diktera SMS licens: Om funktionen ännu inte har aktiverats resp. åter måste aktiveras, välj aktivera diktera SMS. Om licensen är aktiverad visas licensens giltighet och utgångsdatum i denna meny. Innan licensen går ut kan du låta dig varnas av MMI.
Samtycke för Diktera SMS: för att kunna använda funktionen Diktera SMS Länk måste ett samtycke bekräftas. Se till att alla användare av bilen bekräftar samtycke.
Anvisning
  • Flera mobiltelefoner kan läras in i MMI, varvid endast en enhet kan vara aktivt ansluten.
  • För att radera alla anslutna Bluetooth-enheter kan Bluetooth-funktionen återställas till fabriksinställningen Länk.
1) Beror på den anslutna mobiltelefonen.

Alla bilder, logotyper och texter är ägda av Audi ©. Denna webbplats har inget förhållande till företaget Volkswagen - Audi eller något av dess dotterbolag i världen. Mer information.