Audi MMI   První seznámení   Základní obsluha  Nastavení zvuku
Stiskněte tlačítko funkce MENU Odkaz.
Otočte ovladačem na Tone a stiskněte ho.
Alternativně můžete Nastavení zvuku rovněž vyvolat v režimu rádia nebo médií přes ovládací tlačítko Nastavení.
Na displeji MMI můžete volit tyto funkce:
-1- GALA 1), DSP*, Odkaz, DSP [BOSE]* Odkaz nebo DSP [Bang & Olufsen]* Odkaz
-2- Subwoofer* (přídavné zesílení hloubek) 2) Odkaz
-3- Basy (hloubky) Odkaz
-4- Výšky Odkaz
-5- Balance/fader (rozdělení zvuku) Odkaz
Nastavení výšek a hloubek platí vždy pro právě aktivní provozní režim (např. Média).
1) Přizpůsobení hlasitosti v závislosti na rychlosti
2) Je-li vozidlo vybaveno zvukovým systémem Bang & Olufsen* nebo BOSE*, nelze nastavit Subwoofer.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace.