Audi MMI   První seznámení   Základní obsluha  Nastavení zvuku
Předpoklad: zobrazí se hlavní funkce zvuku Odkaz.
Nastavení Subwoofer* / basů / výšek
Otočte ovladačem např. na Subwoofer* a stiskněte ovladač.
Pro nastavení např. Subwoofer* otočte ovladačem doleva/doprava.
Stisknutím ovladače nastavení převezmete.
Nastavení balance / fader
Otočte ovladačem na Balance/Fader a stiskněte ovladač. Na displeji MMI se zobrazí nitkový kříž s vnitřním prostorem vozidla.
Posuňte nitkový kříž Obr. 1 ovladačem Odkaz, horizontálně, vertikálně nebo diagonálně. Nastavení se automaticky uloží.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace.