Audi MMI   Nawigacja  Wywoływanie informacji o ruchu drogowym
Dotyczy samochodów: z telefonem samochodowym
Wymaganie: wymagania dla usług Audi connect są spełnione Link, funkcja Verkehrsdaten jest włączona Link i uaktywniona jest licencja danych o ruchu drogowym Online Link.
Włączanie widoku mapy Ruch drogowy
Nacisnąć przycisk funkcji NAV.
Nacisnąć przycisk sterujący Einstellungen (ustawienia).
Pokrętło sterujące obrócić w położenie Kartendarstellung (widok mapy) i nacisnąć pokrętło.
Pokrętło sterujące obrócić w położenie Verkehr (ruch drogowy) i nacisnąć pokrętło.
Włączanie danych drogowych online
Nacisnąć przycisk funkcji MENU.
Pokrętło sterujące obrócić w położenie Info i nacisnąć pokrętło.
Nacisnąć przycisk sterujący Einstellungen (ustawienia).
Pokrętło sterujące obrócić w położenie Online Verkehrsdaten i nacisnąć pokrętło.
Aby włączyć Online Verkehrsdaten (dane drogowe online), obrócić pokrętło sterujące na ein (włącz.) i nacisnąć pokrętło.
Dzięki odbiorowi Audi Verkehrsinformationen online, system MMI może odbierać z internetu informacje w czasie rzeczywistym, dotyczące wypadków, prac budowlanych na drogach i innych zdarzeń. Te dane zostaną automatycznie pobrane przy włączonej funkcji Dyn. Stauumfahrung dla szczegółowych, dostosowanych do ruchu drogowego instrukcji jazdy i dla obliczenia optymalnego przebiegu podróży Link.
Informacje o ruchu drogowym online zostaną dodatkowo pokazane na mapie z barwnymi oznaczeniami:
-1- zielony: swobodny ruch pojazdów
-2- pomarańczony: gęsty ruch pojazdów
-3- czerwony: korek
Bezpośrednio poprzedzające utrudnienie w ruchu drogowym, podczas aktywnego prowadzenia do celu zostanie pokazane barwnym symbolem ostrzegawczym na mapie. Szrafowane oznaczenia symbolizują przy tym długość utrudnienia w ruchu drogowym. Utrudnienia w ruchu drogowym z szarym symbolem ostrzeżenia nie leżą na zaplanowanej trasie.
Wskazanie barwnych oznaczeń, symbole ostrzeżeń, itd. mogą być nastawione w menu Karteninhalt (treść mapy) Link.
Odbiór Verkehrsinformationen online (informacji o ruchu drogowym online) zostanie zaznaczony wskazaniem symbolu -4- rys. 1 na wyświetlaczu MMI. Kiedy odbiór Verkehrsinformationen online (informacji o ruchu drogowym online) nie jest dostępny, informacje te będą odbierane automatycznie za pomocą TMC/TMCpro Link.
Informacja
  • Każdy samochód z włączoną funkcją Informacje o ruchu drogowym online przyczynia się do możliwie precyzyjnego określenia sytuacji drogowej, oraz informacji o korkach. W tym celu, w regularnych odstępach czasu anonimowe informacje o położeniu samochodu są przesyłane w zakodowany sposób i przekazywane dalej, do operatora danych o ruchu drogowym. Jeżeli kierowca sobie tego nie życzy, można w każdej chwili wyłączyć funkcję Informacje o ruchu drogowym online.
  • Usługi Audi connect są dostępne tylko w ramach umów z operatorem sieci komórkowej z opcją danych i tylko w zasięgu pokrycia siecią komórkową. W wyniku odbierania pakietów danych z internetu, niezależnie od własnej taryfy komórkowej, zwłaszcza podczas eksploatacji za granicą, mogą powstawać dodatkowe koszty: stosowanie danych pakietowych będzie pilnie zalecane! Bliższe informacje można uzyskać u operatora sieci telefonicznej.
  • Sieć informacji o ruchu drogowym online chwilowo nie jest jeszcze we wszystkich krajach dostępna. Dalsze informacje można znaleźć na stronie www.audi.de/connect (www.audi.com/connect), lub u partnera serwisowego Audi.
  • Dane dotyczące czasu bieżącego licencji dla danych drogowych znajdują się w menu Online Verkehrsdatenlizenz Link.

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji.