Audi MMI  Obsluha  Mechaniky médií / připojení
Ze svého mobilního telefonu můžete Bluetooth audioplayerem přes MMI přehrávat hudbu bezdrátově.
Předpoklad: vozidlo stojí, je zapnutá funkce Bluetooth přenosného přehrávače a je zapnutý Audioplayer Odkaz MMI.
Připojení audioplayeru Bluetooth
Zvolte: tlačítko MEDIA > ovládací tlačítko Zdroj > Bluetooth audioplayer > Připojit nový Bluetooth audioplayer. Zobrazí se dostupné Bluetooth přehrávače.
Ze seznamu zvolte a potvrďte požadovaný Bluetooth audioplayer.
Zvolte a potvrďte Audioplayer. Systém MMI vytvoří PIN pro navázání spojení.
Zvolte a potvrďte Ano.
Zadejte PIN pro navázání spojení ke svému mobilnímu telefonu. Nebo: v případě, že se na vašem mobilním telefonu již PIN zobrazuje, potvrďte ho na mobilním telefonu a v MMI. Doba zadávání PIN je omezena na asi 30 sekund.
V závislosti na použitém přístroji se média spouští a ovládají přes přenosný přehrávač nebo přes MMI Odkaz.
Poznámka
  • Respektujte případné dotazy k párování na svém audioplayeru Bluetooth.
  • Spárování probíhá pouze jednou. Již spárované přístroje Bluetooth se automaticky spojí s MMI, jakmile jsou v dosahu.
  • S MMI může být spárováno více Bluetooth přehrávačů, ale pouze jeden přenosný přehrávač může být ve spojení s MMI aktivní.
  • Jsou podporovány protokoly Bluetooth AVRCP (1.0/1.3) a A2DP.
  • Dbejte pozor na regulátor hlasitosti na svém přenosném přehrávači. Audi doporučuje nastavit hlasitost přenosného přehrávače na maximální hodnotu.
  • Podporované funkce médií závisí na použitém audioplayeru Bluetooth.
  • Další informace k podporovaným zařízením naleznete na internetu pod www.audi.com/bluetooth (www.audi.de/bluetooth) nebo v některém ze servisů Audi.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace.