Audi MMI  Navigace  Navigovat  Zadávání cíle
Platí pro vozidla: s navigačním systémem
Obrázky se zeměpisnými informacemi mohou být importovány z karty SD, velkokapacitní paměti USB nebo z vašeho účtu myAudi importovány do MMI a přímo používány pro navádění k cíli.
Zvolte: tlačítko NAV > ovládací tlačítko Navádění k cíli > Obrazové cíle
Naplnění boxu s obrázky
 • Výběr souboru: zvolte ovládací tlačítko Nastavení > Naplnit box s obrázky > Karta SD, USB nebo myAudi. Zobrazí se ve zdroji obsažené složky/soubory s obrázky. Zvolte a potvrďte požadovaný soubor. Pro volbu všech souborů v rámci jednoho adresáře stiskněte ovládací tlačítko Všechny. Při importu obrázků přes myAudi příp. zadejte myAudi PIN vašeho účtu myAudi. Zadání myAudi PIN je nutné provést pouze jednorázově. myAudi-PIN získáte ve svém účtu myAudi, když v něm založíte vozidlo.
 • Zahájení kopírování: stiskněte ovládací tlačítko Kopírovat. Na displeji MMI se zobrazuje postup kopírování.
 • Vypnutí kopírování: zvolte a potvrďte Pokračovat kopírování na pozadí.
 • Přerušení kopírování: zvolte a potvrďte Přerušit kopírování.
Použití obrázků
 • Filtrovat zobrazování obrázků: stiskněte ovládací tlačítko Filtr.
Máte k dispozici tyto filtry:
Vše: zobrazí se všechny importované obrázky.
Datum vytvoření: zobrazí se všechny importované obrázky po datu vytvoření.
Poloha: obrázky, které zobrazují okolí stanoviště nebo nějakého zadaného cíle.
Street View: zobrazí se všechny obrázky, které byly vytvořeny funkcí Google Street View Uložit -2- Obr. 2 .
myAudi: zobrazí se všechny obrázky importované z účtu myAudi.
 • Zobrazení funkcí zvoleného obrazového cíle: stiskněte ovladač.
Můžete volit z těchto funkcí:
 • Zahájit navádění k cíli
 • Zobrazit Alternativní trasy k obrazovému cíli
 • Připojit jako vložený cíl
 • Zobrazit Cíl v mapě
 • Uložit v adresáři Odkaz
 • Zobrazit pod obrázkem uložené Doplňkové informace
Smazat obrázky
 • Smazat jednotlivé obrázky: zvolte ovládací tlačítko funkce Nastavení >Smazat obrázky > Smazat obrázky jednotlivě
 • Smazat podle zdroje importu: zvolte ovládací tlačítko Nastavení >Smazat obrázky > Smazat podle zdroje importu > požadovaný zdroj.
Poznámka
 • Respektujte také informace v kapitole Pokyny k Audi connect Odkaz.
 • Do boxu s obrázky je možné importovat celkem 1500 obrázků.
 • Abyste si mohli nechat v mapě zobrazit všechny importované obrázky, je nutné zapnout Obsah mapy Obrazové cíle Odkaz.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace.