Audi MMI  Navigace  Navigovat
Platí pro vozidla: s navigačním systémem
Stiskněte tlačítko NAV tak dlouho, dokud se nezobrazí mapa Obr. 1.
Zvětšit / zmenšit mapu (zoom)
  • Otočte ovladačem doleva/doprava. Nebo: stiskněte levý výběrový váleček na multifunkčním volantu* Odkaz.
Zapnutí / vypnutí nitkového kříže
  • Zapnutí nitkového kříže: v zobrazení mapy stiskněte ovladač.
  • Vypnutí nitkového kříže: stiskněte tlačítko BACK.
Při vypnutém nitkovém kříži:
-1- Orientace: mapa se zobrazuje buď s orientací k severu nebo ve směru jízdy.
-2- Měřítko: otočením ovladače doleva/doprava měřítko zmenšíte/zvětšíte. Při zapnuté funkci se nad měřítkem zobrazí automatický zoom Odkaz.
-3- Vzdálenost od cíle/vloženého cíle
-4- Výpočet doby příjezdu do cíle/vloženého cíle
-5- Ukazatel rychlosti1)
-6- Údaj o nadmořské výšce
-7- Poloha vozidla
-8- Ukazatel nejbližšího manévru
-9- Doplňkové mapy Odkaz
Při zapnutém nitkovém kříži:
-10- Doplňkové informace k bodu označenému na mapě nitkovým křížem: pokud zvolíte na mapě s nitkovým křížem nějakou obec, zobrazí se dostupné informace, např. adresa.
-11- Ukazatel zeměpisných souřadnic bodu označeného nitkovým křížem (stupeň zeměpisné délky/šířky)
-12- Pohyb podél trasy: tuto funkci můžete použít během aktivního navádění k cíli. Otáčením ovladače doleva/doprava se mapa pohybuje podél aktuálního navádění k cíli.
-13- Nabídka detailu cíle: ukazatel detailů k bodu označenému na mapě nitkovým křížem, např. adresa. Bod označený na mapě nitkovým křížem můžete stanovit jako cíl nebo vložený cíl, uložit do adresáře a vyvolat.
-14- Výpočet alternativních tras k aktuálně zadanému cíli Odkaz
-15- Obsah mapy, jako např. dopravní informace, oblíbené nebo restaurace
1) Platí pouze pro vozidla bez na kameře závislého ukazatele maximální povolené rychlosti.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace.