Audi MMI  Zábava  Přehrávání médií
Různé funkce mechanik médií můžete zahájit a ovládat přes ovládací jednotku MMI.
Předpoklad: mechanika médií obsahuje soubory audio/video Odkaz.
Zvolte: tlačítko MEDIA.
Po vyvolání médií se objeví přehled zdrojů nebo jsou reprodukovány soubory, které byly naposledy přehrávány.
 • Volba zdroje: stiskněte ovládací tlačítko Zdroj. Ze seznamu zvolte a potvrďte zdroj. Nebo: několikrát stiskněte tlačítko MEDIA, dokud se nezobrazí požadovaný zdroj.
 • Přehrávání souborů audio/video: zvolte ovládací tlačítko Médiatéka > kategorie (např. Interpreti) > složka > titul. V playlistu se zobrazují podle dostupnosti titul -1- Obr. 2, interpret -2-, doba přehrávání -3- a cover alba -4-.
 • Přepnutí do následující úrovně struktury adresářů: stiskněte tlačítko BACK. Nebo: zvolte a potvrďte Nahoru.
 • Přepnutí do nejvyšší úrovně struktury adresářů: stiskněte tlačítko MEDIA.
 • Volba předcházejícího/následujícího titulu/kapitoly: krátce otočte vypínačem doleva/doprava ( / ).
 • Posun v souborech audio/video dopředu/dozadu: otáčejte vypínačem doleva/doprava ( / ), dokud nedosáhnete požadované polohy přehrávání.
 • Zastavení/pokračování reprodukce: krátce stiskněte vypínač.
 • Zobrazení playlistů: stiskněte ovládací tlačítko Posloucháte.
Možné zdroje jsou Obr. 1:
-1- jukebox Odkaz
-2- čtečka karet SD Odkaz
-3- mechanika DVD Odkaz
-4- Audi music interface (např. iPod, USB nebo externí vstup audio/video*) Odkaz
-5- audioplayer Bluetooth* Odkaz
-6- audioplayer WLAN* Odkaz
Poznámka
 • Rychlým otáčením ovladače se můžete rychle pohybovat v dlouhých seznamech adresářů/titulů. Rychlost posunu závisí na počtu adresářů/titulů.
 • Při zapnuté funkci Dopravní zpravodajství (TP) Odkaz nebo Hlášení DAB* se reprodukce během hlášení přeruší. Hlášení můžete přerušit krátkým stisknutím vypínače.
 • Obraz videa je z bezpečnostních důvodů možné přijímat pouze u stojícího vozidla. Během jízdy je reprodukován pouze zvuk videa.
 • Reprodukce videa přes iPod/iPhone/iPad po vypnutí a opětovném nastartování vozidla nepokračuje.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace.