Audi MMI  Zábava  Přehrávání médií
Předpoklad: je zvolen některý zdroj.
Zvolte: tlačítko MEDIA > ovládací tlačítko Nastavení.
V závislosti na aktivním zdroji a paměťovém médiu je možné zvolit tato nastavení:
Nastavení zvuku
Vstupní úroveň
Předpoklad: přenosný přehrávač je připojen přes kolíkový adaptační kabel 3,5 mm*/AV*/adaptační kabel iPod (plus)* Odkaz.
Hlasitost přenosného přehrávače se nastavuje v MMI. Doporučujeme nastavit hlasitost přenosného přehrávače na 70 % maximální hodnoty.
Reprodukce v náhodném pořadí
Při zapnutí funkce se všechny soubory playlistu přehrávají a zobrazují v náhodném pořadí.
Opakovat titul
Při zapnuté funkci se aktuální titul playlistu opakuje.
Nastavení obrazu videa
Formát obrazovky
Pro poměr stran doporučujeme nastavení auto.
Poměr stran
Informace
auto
MMI rozpoznává formát obrazu zdroje a zobrazuje obraz v optimálním poměru stran. V závislosti na formátu zdroje a zabudovaného displeje MMI se mohou zobrazovat na okrajích černé pruhy.
zoom
Obraz se rozšíří na celou plochu displeje MMI. Pokud obraz působí zkresleně, funkci vypněte.
cinemascope
Toto nastavení používejte pro filmy v kinoformátu 21:9. Na horním/dolním okraji displeje MMI se zobrazují černé pruhy.
originální
Obraz se zobrazuje v poměru formátu zdroje. Zvolte tuto možnost, pokud obraz působí v zobrazení auto zkresleně nebo pokud je výřez obrazu ořezán.
4:3
Obraz se zafixuje ve stranovém poměru 4:3. Na okrajích displeje MMI se zobrazují černé pruhy.
16:9
Obraz se zafixuje ve stranovém poměru 16:9. Na horním/dolním okraji displeje MMI se zobrazují černé pruhy.
Norma AV: normy PAL, NTSC nebo auto mohou být nastaveny pro externě připojený přehrávač. Stejná norma musí být také nastavena na přehrávači. Špatně nastavená norma AV může být příčinou toho, že je jeho kvalita špatná, nebo neprobíhá reprodukce obrazu, nebo je obraz pouze černobílý.
Jas: snížení/zvýšení jasu obrazovky.
Kontrast: snížení/zvýšení jasu obrazovky.
Barva: snížení/zvýšení intenzity barev.
Zobrazit plný obraz
Předpoklad: je přehráván soubor video a vozidlo stojí na místě.
Obraz videa se rozšíří na celou plochu displeje MMI. Pokud chcete celoplošné zobrazování vypnout, stiskněte tlačítko BACK nebo některé z ovládacích tlačítek. Zobrazí se seznam kapitol.
Vyvolání nabídky DVD
Předpoklad: přehrává se DVD video a vozidlo stojí na místě.
Hlavní nabídka DVD se zobrazí na displeji MMI. Položku nabídky zvolíte posunutím prstu na ovládací ploše MMI touch a stisknutím ovladače.
Zvuková stopa
Předpoklad: přehrává se DVD video.
Zvukovou stopu (jazyk a zvukový formát) lze ručně nastavit. Dostupnost jazyka zvukového formátu závisí na DVD video.
Titulky
Předpoklad: přehrává se DVD video.
Titulky je možné pro přehrávání nastavit ručně. Dostupnost jazyka závisí na DVD video.
Rozšířené informace o titulu
Při zapnuté funkci a otevřeném playlistu se objeví různé informace k aktuálnímu titulu (např. interpret, album, titul, vložené cover alba*), jakož i hrací doba a zbývající čas. Stisknutím ovladače je možné na této obrazovce navíc zvolit nový titul nebo na ukazateli přehrávání zvolit požadovanou pozici přehrávání aktuálního titulu a tyto volby potvrdit.
Dětská pojistka
Předpoklad: přehrává se DVD video a bylo zadáno heslo (z výroby je nastaveno heslo „1234“).
Pomocí dětské pojistky může být omezena reprodukce DVD video. Zvolte a potvrďte některý stupeň zajištění ( např. Stupeň 5). Dětskou pojistku lze nastavit v osmi stupních zajištění. Když nastavíte dětskou pojistku např. na Stupeň 5*, jsou přehrávána všechna DVD se stupněm zajištění 1-5. Reprodukce video DVD, které mají vyšší stupeň zajištění, je blokováno. Vypnutím funkce (vyp) se zruší všechna omezení.
Funkcí Změna hesla můžete aktuální heslo upravit.
Naplnit / smazat jukebox
Poznámka
  • Obraz videa je z bezpečnostních důvodů možné přijímat pouze u stojícího vozidla. Během jízdy je reprodukován pouze zvuk videa.
  • Při změně zdroje v nabídce Media se funkce Opakovat titul a Náhodná reprodukce automaticky vypnou.
  • Stupně zabezpečení pro dětskou pojistku (Dětská pojistka) vycházejí ze směrnice US-Standard der Motion Picture Association of America (MPAA). Nezapomeňte, že podmínky pro schválení video DVD pro určitý věk dětí se může v evropských zemích lišit.
  • Ne všechny video DVD jsou opatřeny dětskou pojistkou.
  • Pokud zadáte třikrát za sebou špatné heslo pro zajištění Dětská pojistka, zadávání hesla se asi na minutu zablokuje. Heslo lze zrušit pouze v některém ze servisů Audi.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace.