Audi A3  Interiér  Přístroje a kontrolní světla  Kontrolní světla
Když kontrolní světlo během jízdy bliká, ESC nebo ASR (regulace trakčního prokluzu) reguluje.
Když kontrolní světlo svítí, bylo ESC v závislosti na systému vypnuto. V takovém případě můžete ESC znovu aktivovat vypnutím a opětovným zapnutím zapalování. Když kontrolní světlo zhasne, je systém opět plně funkční.
Kontrola stability (ESC): sport. Pozor! Omezená jízdní stabilita
Když kontrolní světlo svítí, byl tlačítkem OFF zapnut Odkaz. ESC znovu zapnete dalším stisknutím tlačítka  OFF.
Kontrola stability (ESC): vypnuto. Pozor! Omezena jízdní stabilita
Když kontrolní světlo svítí, bylo ESC omezeno, resp. vypnuto tlačítkem  OFF Odkaz. Navíc se objeví ESC OFF. ESC znovu zapnete dalším stisknutím tlačítka  OFF.
Když zapnete zapalování, je systém zapnutý. Když kontrolní světlo zhasne, je systém opět plně funkční.
Kontrola stability (ESC): závada! Viz palubní kniha
Kontrola stability (ESC/ABS): závada! Viz palubní kniha
ABS: závada! Viz palubní kniha
Svítí-li kontrolní světlo , jakož i kontrolní světlo ABS a objeví-li se pokyn pro řidiče, došlo k závadě protiblokovacího systému nebo elektronické uzávěrky diferenciálu. Tím je rovněž nefunkční systém ESC. Vozidlo pak lze brzdit pouze konvenčním brzdovým systémem, tedy bez ABS.
Dojeďte neprodleně k některému z odborných servisů a nechte závadu odstranit.
POZOR!
Svítí-li kontrolní světlo brzdového systému společně s kontrolním světlem ABS a ESC, mohlo dojít k výpadku regulační funkce ESC/ABS. Zásahy, které stabilizují vozidlo, již nejsou dostupné. To může za určitých okolností způsobit vybočení vozidla - nebezpečí smyku! Opatrně dojeďte k nejbližšímu odbornému servisu a nechte závadu odstranit.
Poznámka
Další informace k ESC a ABS najdete v Odkaz.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace.