Audi A3  Interiér  Přístroje a kontrolní světla  Kontrolní světla
Svítí-li kontrolní světlo , došlo k závadě řízení motoru.
Sníženou rychlostí dojeďte neprodleně k některému z odborných servisů a nechte motor zkontrolovat.
Svítí-li při spouštění motoru kontrolní světlo , došlo k závadě na startovací automatice. Chcete-li nastartovat motor, postupujte takto:
  • vozidla s mechanickým zámkem zapalování Odkaz,
  • vozidla s komfortním klíčkem Odkaz.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace.