Audi A3  Spuštění motoru a jízda  Jízda  Spouštění a vypínání motoru (vozidla s komfortním klíčkem)
Platí pro vozidla: s komfortním klíčkem
Tlačítkem START ENGINE STOP můžete zapnout zapalování a spustit motor.
Své vozidlo můžete nastartovat bez použití komfortního klíčku. Stačí, když budete mít klíček u sebe.
Hybridní pohon plug-in*: respektujte rovněž informace ke startování vozidla v Odkaz.
Komfortní klíček můžete za jízdy zasunout do speciálního držáku* Odkaz.
Zapnutí/vypnutí zapalování, resp. předžhavení
Pokud kontrolní světlo  při zapnutí zapalování bliká a objeví se pokyn pro řidiče Pohněte volantem, je řízení blokované zámkem volantu. V takovém případě otočte volantem lehce doleva/doprava.
Mechanická převodovka: chcete-li zapnout/vypnout, stiskněte tlačítko START ENGINE STOP. Nesešlápněte spojkový pedál.
Automatická převodovka: chcete-li zapnout/vypnout, stiskněte tlačítko START ENGINE STOP. Nesešlápněte brzdový pedál.
Při zapnutí zapalování se sepne předžhavení u vozidel se vznětovým motorem .
Spouštění motoru
Vaše vozidlo je vybavené startovací automatikou. Jakmile krátce stisknete tlačítko START ENGINE STOP, motor sám nastartuje.
Mechanická převodovka: úplně sešlápněte pedál spojky a řadicí páku zařaďte do neutrální polohy.
Automatická převodovka: sešlápněte brzdový pedál a volicí páku nastavte do polohy P nebo N.
Krátce stiskněte tlačítko START ENGINE STOP. Motor se spustí.
Během spouštění motoru se přechodně vypínají elektrické spotřebiče s větším příkonem.
U vozidel se vznětovým motorem se může motor při nízkých teplotách spouštět se zpožděním. Proto je nutné spojkový (mechanická převodovka), resp. brzdový pedál (automatická převodovka) podržet tak dlouho, dokud motor nenastartuje. Když se motor předžhavuje, svítí kontrolní světlo .
Doba předžhavení závisí na teplotě chladicí kapaliny a na vnější teplotě. Kontrolní světlo zahřátého motoru, resp. při vnějších teplotách nad +8 °C svítí asi 1 sekundu. To znamená, že motor lze spouštět okamžitě.
Pokud motor okamžitě nenastartuje, spouštění přerušte opětovným stisknutím tlačítka START ENGINE STOP a opakujte ho asi po 30 sekundách.
U vozidel se systémem start-stop* se zapalování vypne, pokud během fáze stop stisknete tlačítko START ENGINE STOP*.
Systém start-stop*
Respektujte informace Odkaz.
Porucha startovací automatiky
Svítí-li kontrolní světlo (zážehový motor), resp. (vznětový motor) v souvislosti se závadou při spouštění motoru, je závada ve startovací automatice.
Abyste mohli nastartovat motor, držte tlačítko START ENGINE STOP stisknuté, dokud se motor nerozeběhne.
Dojeďte proto k některému z odborných servisů a nechte závadu odstranit.
POZOR!
  • Nikdy nenechávejte motor běžet v uzavřených prostorách - nebezpečí otravy!
  • Pokud vůz třeba jen na okamžik opustíte, vždy s sebou vezměte klíček do zapalování. To platí zejména v případě, kdy ve vozidle zůstávají děti. Děti by mohly nastartovat motor nebo zapnout elektrické vybavení (např. elektrické ovládání oken) - nebezpečí poranění!
  • Nikdy nenechávejte děti ani postižené osoby samotné ve vozidle. Dveře můžete totiž zamknout rádiovým klíčkem tak, že v případě nouze nemohou ve vozidle uvěznění cestující sami vozidlo opustit. Podle ročního období mohou být cestující ve vozidle vystaveni velmi vysokým nebo naopak nízkým teplotám.
Upozornění!
Dokud motor nedosáhne provozní teploty, vyhněte se jízdě na plný plyn, ve vysokých otáčkách a s velkým zatížením - nebezpečí poškození motoru!
Životní prostředí
Motor nezahřívejte na místě. Po nastartování co nejdříve vyjeďte. Snížíte tím emisi škodlivin do ovzduší.
Poznámka
  • Po spuštění studeného motoru může jeho hluk krátkodobě zesílit, neboť se v hydraulickém vymezování vůle ventilů musí nejprve vytvořit tlak oleje. To je normální a není třeba se tím znepokojovat.
  • Pokud před vypnutím zapalování kontrolní světlo ve sdružených přístrojích blikalo, nelze další zapalování zapnout Odkaz.
  • Pokud vozidlo opouštíte při zapnutém zapalování, zapalování se po určité době vypne. Mějte na paměti, že spotřebiče, jako např. vnější osvětlení, se také vypnou.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace.