Audi A3  Interiér  Informační systém řidiče  Ovládání na multifunkčním volantu
Platí pro vozidla: s informačním systémem řidiče a multifunkčním volantem
Informační systém řidiče se ovládá multifunkčním volantem.
Na displeji se mohou zobrazovat vedle informací palubního počítače (palubní počítač 1, 2 a program efektivní spotřeby) také informace týkající se dalších systémů.
Podle horní , nebo čerpací pistole poznáte, která úroveň (palubní počítač 1, 2 nebo program efektivní spotřeby) se právě zobrazuje na displeji.
Záložky -A- Obr. 3 se objeví, jakmile stisknete tlačítko -1- Obr. 1 na multifunkčním volantu.
Princip ovládání
Zapněte zapalování. Zobrazí se naposledy zvolená funkce.
Mezi záložkami přepnete stisknutím tlačítka -1- vlevo/vpravo Obr. 1.
Další obsah dole/nahoře vyvoláte otáčením výběrového válečku -2- dolů/nahoru.
Volbu potvrďte stisknutím výběrového válečku -2-
Stisknutím tlačítka -4- vyvoláte funkce programovatelných tlačítek na volantu. Další informace najdete pod Odkaz
Vyvolání nabídky Funkce vozidla
Tlačítkem -1- zvolte požadovanou záložku.
Stiskněte tlačítko -3-. Zobrazí se nabídka Funkce vozidla Obr. 2.
Pro volbu položky nabídky otočte a stiskněte váleček -2-.
Nulování hodnot
V nabídce Funkce vozidla zvolte položku Palubní počítač, resp. Program efektivní spotřeby.
Zvolte hodnotu v požadovaném palubním počítači, resp. v programu efektivní spotřeby.
Stisknutím výběrového válečku -2- na jednu sekundu vynulujete hodnoty právě zvolené paměti.
Opětovné vyvolání kontrolních světel a pokynů pro řidiče
Tiskněte tlačítko -1-, dokud se neobjeví záložka .
Záložka je viditelná pouze tehdy, když existuje porucha.
Uložení funkce na programovatelné tlačítko na volantu
Zvolte: tlačítko MENU > Car > ovládací tlačítko Systémy* > Nastavení vozidla > Obsazení tlačítek na volantu.
Záložka je viditelná pouze tehdy, když se zobrazuje minimálně jedno kontrolní světlo/pokyn pro řidiče.
Poznámka
  • V provedení pro některé země se mohou měrné jednotky lišit.
  • Po odpojení akumulátoru se všechny uložené hodnoty vymažou.
  • Informace o programu efektivní spotřeby Odkaz.
  • Další popis k multifunkčnímu volantu najdete v návodu k obsluze MMI*.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace.