Audi A3  Spuštění motoru a jízda  Provoz s přívěsem  Jízda s přívěsem
Stabilizace jízdní soupravy pomáhá snížit nebezpečí smyku při jízdě s přívěsem.
Kdy je stabilizace jízdní soupravy1) aktivována?
Abyste mohli aktivovat stabilizaci jízdní soupravy, musí být současně splněny tyto podmínky:
 • Musí být zapnutý ESC Odkaz a na systému ESC nesmí být žádná závada.
 • Konektor přívěsu musí být správně připojen k zásuvce na vozidle.
 • Rychlost jízdy musí být vyšší než 60 km/h.
Princip stabilizace jízdní soupravy
Kyvné pohyby přívěsu může řidič ve většině případů stabilizovat už jen zabrzděním tažného vozidla.
Pokud přesto systém ESC rozpozná působení kyvných účinků přívěsu na tažné vozidlo, tažné vozidlo zpomalí a jízdní souprava je stabilizována. Přitom bliká kontrolní světlo ve sdružených přístrojích. Vyvarujte se zbytečných pohybů volantem.
Jako varování vozidel jedoucích za vámi se při tomto automatickém zpomalení rozsvítí brzdová světla.
Při jízdě se může přívěs hodně rozkývat, aniž by stabilizace soupravy začala regulovat. To souvisí s tím, že lehký přívěs své kyvné pohyby na tažné vozidlo nepřenáší nebo je přenáší jen natolik, že je systém ESC nemůže zaregistrovat.
Pokud je ovládání brzdových světel přívěsu vadné, zobrazí se to na displeji sdružených přístrojů Odkaz.
Předpoklady správné funkčnosti stabilizace jízdní soupravy
Pokud jsou splněny tyto podmínky jen částečně, případně vůbec ne, stabilizace jízdní soupravy může zasáhnout pouze částečně nebo vůbec ne POZOR!.
 • Elektrické spojení mezi přívěsem a vozidlem musí správně fungovat.
 • Náklad musí být v přívěsu řádně zajištěný.
 • Tlak vzduchu v pneumatikách vozidla a přívěsu musí být přizpůsoben nákladu.
 • Využijte přípustného zatížení tažného zařízení.
 • Nájezdové brzdy přívěsu musí být správně nastavené. Pouze tak lze dosáhnout potřebného zpomalení přívěsu, aby se jízdní souprava při brzdění nevzpříčila nebo aby přívěs nebyl nadměrně přibrzďován.
 • V zimním období je nutné namontovat na vozidlo a rovněž na přívěs zimní pneumatiky.
POZOR!
Rychlost jízdy vždy přizpůsobte povětrnostním podmínkám, stavu vozovky a podmínkám provozu. Stabilizace jízdní soupravy vás nesmí zlákat k tomu, abyste při jízdě riskovali – nebezpečí nehody!
 • Ani systém ESC a systém stabilizace jízdní soupravy nemohou překročit fyzikálně dané hranice. Na to je třeba pamatovat především na hladké a mokré vozovce i při jízdě s lehkým přívěsem.
 • Stabilizace jízdní soupravy funguje u nebrzděných přívěsů a u přívěsů s mechanickou nájezdovou brzdou určených pro osobní vozidla.
 • Kyvné pohyby lehkých přívěsů nejsou ve všech případech stabilizací jízdní soupravy rozpoznány a přívěs není odpovídajícím způsobem stabilizován.
 • Na kluzké vozovce s nízkou přilnavostí se může přívěs i přes systém stabilizace vzpříčit.
 • Přívěs s vysoko položeným těžištěm se může naklánět už před nástupem kyvných pohybů.
 • Je-li zásuvka tažného zařízení obsazena, aniž by byl přívěs připojen (např. u nosiče kol s osvětlením), může v extrémních jízdních situacích dojít automaticky k náhlému zabrzdění jízdní soupravy.
 • Respektujte další informace a bezpečnostní pokyny Odkaz.
1) V některých zemích nejsou k dispozici.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace.