Audi A3  Asistence řidiče  Inteligentní technika  Elektronická kontrola stability (ESC)
Elektronická kontrola stability (ESC) přispívá k bezpečnosti jízdy. Snižuje nebezpečí smyku a zlepšuje stabilitu vozidla za jízdy. Hraniční jízdní situace, jako např. přetočení nebo nedotočení vozidla nebo protočení hnacích kol, jsou systémem ESC rozpoznány. Cílenými brzdnými zásahy nebo snížením točivého momentu motoru se vozidlo stabilizuje. Dokud ESC zasahuje, bliká kontrolní světlo ve sdružených přístrojích.
Do ESC jsou integrovány tyto systémy:
Protiblokovací systém (ABS)
ABS zabraňuje zablokování kol při brzdění až těsně před zastavení vozidla. Proto zůstává vozidlo i při plném brzdění ovladatelné. Plynule sešlápněte brzdový pedál – nepumpujte! Tento regulační proces se projevuje pulsací brzdového pedálu.
Brzdový asistent
Brzdový asistent může zkrátit brzdnou dráhu. Zesiluje účinnost brzdění, když řidič ve stavu nouze rychle sešlápne brzdový pedál. Přitom je nutné podržet brzdový pedál sešlápnutý tak dlouho, dokud není nebezpečná situace zažehnána. U vozidel s adaptive cruise control* reaguje brzdový asistent citlivěji, když je rozpoznán příliš malý odstup k vozidlu jedoucímu před vámi.
Regulace trakčního prokluzu (ASR)
ARS snižuje pohonnou sílu motoru při protočení kol a přizpůsobuje tuto sílu stavu vozovky. To ulehčuje rozjezd, zrychlení a rozjezd do kopce.
Elektronická uzávěrka diferenciálu (EDS)
EDS přibrzďuje protáčející se kolo a pohonnou sílu přenáší na druhé, resp. ostatní poháněná kola (náhon na všechna kola*). Tato funkce není při vyšší rychlosti k dispozici.
Aby se kotoučové brzdy brzděného kola nepřehřívaly, zařízení EDS se při zvlášť silném namáhání automaticky vypíná. Vozidlo zůstává i nadále provozuschopné. Jakmile se brzdy ochladí, EDS se znovu automaticky zapne.
Doporučení k řízení
ESC podporuje stabilizaci vozidla změnou momentu řízení.
Stabilizace jízdní soupravy1)
Jízdní soupravy mají sklon ke kývání. Pokud systém ESC rozpozná působení kyvných pohybů přívěsu na tažné vozidlo, tažné vozidlo zpomalí a jízdní souprava je stabilizována Odkaz.
Selektivní řízení momentu
Při průjezdu zatáčkou působí selektivní řízení momentu. Vnitřní přední kolo, resp. obě vnitřní kola jsou v zatáčce podle potřeby cíleně přibrzďována. Proto je možné projíždět zatáčky přesněji.
Brzdový asistent pro následné kolize
„Brzdový asistent pro následné kolize“ může pomoci snížit nebezpečí smyku a další kolize při nehodě. Pokud řídicí jednotka airbagu registruje od určité rychlosti nebezpečí kolize, je vozidlo přibrzděno pomocí ESC.
Vozidlo není automaticky přibrzďováno, pokud:
  • řidič sešlápne plynový pedál, nebo
  • je brzdný tlak sešlápnutého brzdového pedálu silnější než brzdný tlak vyvolaný systémem, nebo
  • ESC, brzdový systém nebo palubní síť je nefunkční.
POZOR!
  • Také ESC a integrovaný systém nemohou překonat fyzikální hranice. Na to je třeba pamatovat především na hladké a mokré vozovce. Jakmile systémy začnou regulovat, okamžitě přizpůsobte rychlost vozidla stavu vozovky a podmínkám provozu. Zvýšená bezpečnost nesmí zlákat k tomu, abyste při jízdě riskovali – nebezpečí nehody!
  • Mějte na paměti, že riziko nehody se zvyšuje s rostoucí rychlostí jízdy, zvláště v zatáčkách a na hladké či mokré vozovce, stejně jako nedodržováním bezpečných odstupů mezi vozidly. Nehodám nemůže zabránit ani ESC a váš integrovaný systém – nebezpečí nehody!
  • Při akceleraci na rovnoměrně hladké vozovce, např. na náledí a sněhu, opatrně přidávejte plyn. Hnací kola se mohou i přes zabudované regulační systémy protočit, a tím ovlivnit jízdní stabilitu vozidla - nebezpečí nehody!
Poznámka
  • Zařízení ABS a ASR může pracovat bezchybně jen za podmínky, že jsou všechna čtyři kola osazena stejnými pneumatikami. Rozdílné obvody pneumatik mohou vést k nežádoucímu snížení výkonu motoru.
  • Během doby, kdy popsané systémy aktivně zasahují, můžete slyšet charakteristický hluk.
1) V některých zemích nejsou k dispozici.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace.