Audi MMI  Obsługa  Kierownica wielofunkcyjna
Dotyczy samochodów: z kierownicą wielofunkcyjną
Za pomocą kierownicy wielofunkcyjnej można obsługiwać różne funkcje MMI i systemu informowania kierowcy, zmieniać poziom głośności i włączać/wyłączać system dialogu słownego*.
Warunek: zapłon i MMI są włączone Link.
-1- Zasada obsługi systemu informowania kierowcy
System informowania kierowcy zawiera szereg nagłówków -A-, w których pojawiają się różnorodne informacje -B-.
 • Zmiana nagłówka: nacisnąć przycisk w lewo/w prawo.
 • Wybieranie funkcji: obrócić lewym pokrętłem na dowolną funkcję.
 • Potwierdzanie wyboru: nacisnąć lewe pokrętło.
 • Szybkie przewijanie na listach: szybko obrócić lewym pokrętłem.
 • Wyświetlanie/wychodzenie z menu podrzędnego: nacisnąć przycisk .
W zależności od wyposażenia samochodu, dostępne są następujące nagłówki:
 • 1. Nagłówek: informacje o samochodzie, systemy wspomagający kierowcę
 • 2. Nagłówek1): lampki kontrolne, informacje tekstowe, układ utrzymywania prędkości
 • 3. Nagłówek: radio/media Link
 • 4. Nagłówek: Telefon* Link
 • 5. Nagłówek: Nawigacja* Link
-2- Rezerwowany przycisk kierownicy
 • Wywołanie funkcji: nacisnąć przycisk w kierownicy wielofunkcyjnej .
 • Zmiana funkcji: wybrać przycisk w MMI MENU > Car > przycisk sterujący Systemy Car* > Nastawienia samochodu > Przeznaczenie przycisku w kierownicy.
-3- Nastawianie poziomu głośności
Poziom głośności źródła sygnału audio albo informacji systemowej (np. w systemie dialogu słownego) można bezpośrednio nastawiać w trakcie edycji.
 • Głośniej/ciszej: obracać prawe pokrętło w górę/w dół.
 • Funkcja wyciszania/Pause: obrócić prawe pokrętło w dół. Albo: nacisnąć prawe pokrętło.
 • Odwołanie funkcji wyciszania/Pause: obrócić prawe pokrętło w górę. Albo: nacisnąć prawe pokrętło.
-4- Włączanie/wyłączanie systemu dialogu słownego
 • Włączanie: krótko nacisnąć na kierownicy wielofunkcyjnej przycisk . Po sygnale beep wymówić potrzebne polecenie.
 • Wyłączanie: nacisnąć przycisk i długo przytrzymać. Albo: wymówić polecenie Anuluj.
Pozostałe informacje dotyczące systemu dialogu słownego można uzyskać w Link.
-5- Zapowiedź nawigacyjna podczas aktywnego prowadzenia do celu*
 • Powtarzanie ostatniej zapowiedzi nawigacyjnej: nacisnąć przycisk .
 • Zmiana poziomu głośności zapowiedzi nawigacyjnej: obracać prawe pokrętło w trakcie zapowiedzi nawigacyjnej w górę/w dół.
1) Drugi nagłówek jest widoczny tylko, gdy co najmniej jedna lampka kontrolna/informacja tekstowa jest wskazywana, albo włączony jest odpowiedni system.

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji.