Audi MMI  Obsługa  System dialogu słownego
Dotyczy samochodów: z systemem dialogu słownego
Liczne funkcje systemu Infotainment można wygodnie obsługiwać głosem.
Warunek: zapłon i system MMI są włączone Link, połączenie telefoniczne nie jest prowadzone i sygnalizacja podczas parkowania nie jest aktywna.
Włączanie: krótko nacisnąć na kierownicy wielofunkcyjnej* przycisk rys. 2 i po sygnale beep wymówić dowolne polecenie.
Wyłącz: dłużej nacisnąć przycisk i przytrzymać. Albo: nacisnąć dowolny przycisk w panelu obsługi MMI.
Anuluj: nacisnąć przycisk i wymówić nowe polecenie. Albo: wymówić polecenie Anuluj.
Pomoc przy wpisywaniu
System podczas wpisywania prowadzi użytkownika za pomocą optycznych i akustycznych komunikatów zwrotnych.
  • Optyczna pomoc przy wpisywaniu: po włączeniu wpisywania głosowego, na wyświetlaczu MMI pojawia się wskazanie z wyborem możliwych poleceń. Wskazanie poleceń można włączyć/wyłączyć w głównym menu za pomocą przycisku sterującego Setup MMI > System dialogu słownego.
  • Akustyczna pomoc przy wpisywaniu: aby umożliwić wypowiadanie dostępnych aktualnie poleceń, włączyć system dialogu słownego i wymówić Pomoc.
Aby system dobrze rozumiał użytkownika
Mówić jasno i wyraźnie, z normalną głośnością. Przy wyższej prędkości jazdy mówić głośniej.
Akcentować polecenia równomiernie i bez długich przerw.
Nie mówić w czasie, gdy system dialogu słownego podaje zapowiedzi.
Aby ograniczyć zewnętrzne zakłócenia, zamknąć drzwi, okna i odsuwany dach*. Zwrócić uwagę, aby pasażerowie nie rozmawiali, gdy odbywają się przekazy głosowe.
Nie kierować wylotów powietrza na mikrofon głośnomówiący, który znajduje się przy przednich lampkach oświetlenia wewnętrznego w tapicerce dachu.
System powinien być obsługiwany wyłącznie przez kierowcę, ponieważ mikrofon głośnomówiący jest skierowany właśnie na miejsce kierowcy.
Pozostałe nastawienia
Pozostałych ustawień jak np. dla indywidualnego dopasowania mowy do głosu użytkownika, dla Kommandoanzeige (wyświetlania poleceń) albo dla poziomu głośności informacji słownej można dokonywać w menu głównym, za pomocą przycisku sterującego Setup MMI Link.
OSTRZEŻENIE
  • Przede wszystkim skupić uwagę na sytuacji drogowej! Kierowca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo ruchu na drodze. Korzystać z funkcji tylko w taki sposób, aby w każdej sytuacji drogowej zachować pełną kontrolę nad samochodem - niebezpieczeństwo wypadku!
  • Z systemu dialogu słownego nie należy korzystać w sytuacjach awaryjnych, ponieważ w chwilach stresu głos zmienia się. Może to spowodować, że oczekiwane połączenie telefoniczne w pewnych okolicznościach nie nastąpi wcale lub nastąpi niewystarczająco szybko. Numer pomocy wybierać ręcznie!
Informacja
  • Dialog zostaje zatrzymany podczas połączenia przychodzącego i może być kontynuowany po odrzuceniu połączenia. Po odebraniu połączenia, dialog zostaje przerwany.
  • W trakcie trwania dialogu nie są podawane żadne zapowiedzi nawigacyjne* ani żadne komunikaty drogowe.
  • Wpis z listy można wybrać zarówno za pomocą systemu dialogu słownego, jak również pokrętłem sterującym.
  • Należy pamiętać, że system dialogu słownego w samochodzie cabriolet nie jest dostępny.
  • System dialogu słownego nie realizuje poleceń w języku arabskim.

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji.