Audi MMI  Nawigacja  Nawiguj
Dotyczy samochodów: z systemem nawigacyjnym
Nacisnąć przycisk NAV i przytrzymać, aż pojawi się mapa rys. 1.
Powiększanie/zmniejszanie mapy (zoom)
  • Pokrętło sterujące obrócić w lewo/w prawo. Albo: obrócić lewym pokrętłem w kierownicy wielofunkcyjnej* Link.
Włączanie/wyłączanie celownika krzyżowego
  • Włączanie celownika krzyżowego: w widoku mapy nacisnąć pokrętło sterujące.
  • Wyłączanie celownika krzyżowego: nacisnąć przycisk BACK.
Po wyłączeniu celownika krzyżowego:
-1- Ustawienie: mapa jest wyświetlana albo w kierunku Kier.północny, albo w kierunku Kier.jazdy.
-2- Podziałka: pokrętłem sterującym obracać w lewo/w prawo zmniejszając/zwiększając podziałkę mapy. Przy włączonej funkcji nad podziałką pojawia się automatyczny zoom Link
-3- Odległość od celu/celu pośredniego
-4- Obliczony czas dotarcia do celu/celu pośredniego
-5- Wskaźnik prędkości1)
-6- Wskazanie wysokości
-7- Położenie samochodu
-8- Wyświetlenie aktualnego manewru
-9- Dodatki do mapy Link
Po włączeniu celownika krzyżowego:
-10- Dodatkowe informacje dotyczące punktu przecięcia się celownika krzyżowego: kiedy miejscowość na mapie zostanie wybrana za pomocą celownika krzyżowego, pojawią się dostępne informacje, np. adres.
-11- Wskazanie współrzędnych geograficznych punktu przecięcia celownika krzyżowego (stopień długości / szerokości).
-12- Poruszanie się wzdłuż trasy: z tej funkcji można korzystać w trakcie aktywnego prowadzenia do celu. Obracając pokrętło sterujące w lewo/w prawo przesuwa się mapę wzdłuż aktualnej trasy.
-13- Menu szczegółów celu: wyświetlenie dostępnych szczegółów w punkcie przecięcia celownika krzyżowego, np. adres. Punkt przecięcia celownika krzyżowego może być przejęty jako cel lub cel pośredni, zapisany w książce adresowej lub wywołany.
-14- Oblicz tras alternatywnych dla aktualnie wprowadzonego celu Link
-15- Treści mapy, jak np. Informacje o ruchu drogowym, Ulubione lub Restauracje
1) Obowiązuje tylko dla samochodów bez wskazania limitu prędkości opartego na kamerze.

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji.