Audi MMI  Nawigacja  Nawiguj  Pozostałe nastawienia
Dotyczy samochodów: z systemem nawigacyjnym
Wybrać: przycisk NAV > przycisk sterujący Nastawienia.
Kryteria trasy
Dyn. omijanie korka na drodze: przy włącz.onym dynamicznym omijaniu korka na drodze, trasa zostaje automatycznie dopasowana w oparciu o informacje o ruchu drogowym. Jeżeli MMI nie uwzględnia fragmentów objazdów, mimo że dynamiczne omijanie korka na drodze zostało włącz.one i na obliczonej trasie zgłoszony został korek, obliczony przez system nawigacyjny objazd korka będzie wymagał dłuższego czasu przejazdu, niż oszacowana strata czasu spowodowana korkiem na drodze.
Typ trasy: wybrać trasę krótka, szybka albo ekonomiczna (eco).
Autostrada1)/Winieta1)/Droga płatna1)/Tunel1)/Prom1)/Przeprawa kolejowa1): jeżeli system nawigacyjny podczas obliczania trasy nie ma uwzględniać autostrad, dróg płatnych winietami/opłatami, tuneli, przepraw promowych lub kolejowych, można nastawić funkcję Unikanie. Przy opcji Winiety można dodatkowo nastawić, dla których krajów należy posiadać winiety.
Zablokowne w porach dnia: za pomocą funkcji unikanie drogi zamknięte w określonych porach dnia (np. deptaki dla pieszych) wykluczone zostają z obliczania trasy. Za pomocą auto MMI na bazie wpisów zapisanych w danych nawigacyjnych decyduje, czy drogi zamknięte w określonych porach dnia można uwzględnić w obliczaniu prowadzenia do celu.
Zablokowne w porach roku: za pomocą funkcji unikanie drogi zamknięte w określonych sezonach (np. deptaki dla pieszych) wykluczone zostają z obliczania trasy. Za pomocą auto MMI na bazie wpisów zapisanych w danych nawigacyjnych decyduje, czy drogi zamknięte sezonowo można uwzględnić w obliczaniu prowadzenia do celu.
HOV lanes2)3): za pomocą funkcji unikanie pasy ruchu HOV zostaną wyłączone z obliczania trasy. Za pomocą allow, MMI prowadzi kierowcę przez pasy ruchu HOV i wskazuje je na mapie.
Kolory mapy
Dzień/Noc: kolor mapy zostanie pokazany na jasnym/ciemnym tle.
auto: po włączeniu świateł, kolor mapy zmienia się z dziennego na nocny.
Typ mapy
Cel: mapa wskazuje cel i jest skierowana na północ.
2D Jazda/2D Północ: pokazane zostanie aktualne położenie samochodu. Mapa jest skierowana w kierunku jazdy albo w kierunku północnym.
3D Jazda: przy włączonej funkcji pokazane zostanie aktualne położenie samochodu i kierunek jazdy. Przy podziałce powyżej 100 km mapa jest ustawiona w kierunku północnym.
Widok: całkowita droga od położenia samochodu, aż do celu jest pokazana na mapie. Podziałka mapy zależy od długości drogi. Mapa jest skierowana w stronę na północ.
Wygląd mapy
Standard Link
Google Earth Link
Ruch drogowy Link
Treść mapy
Treści mapy, jak np. Informacje o ruchu drogowym, Ulubione lub Restauracje mogą zostać włączone /wyłączone.
Dodatek do mapy
Warunek: prowadzenie do celu jest rozpoczęte Link.
Informacja o trasie: w trakcie prowadzenia do celu pokazanych zostanie do trzech najbliższych manewrów z obliczoną odległością i czasem przyazdu -9- rys. 1. Dodatkowo wyświetlana jest droga, którą samochód jedzie, najbliższe manewry, informacje o ruchu drogowym lub cele specjalne na aktualnej trasie. Bezpośrednio najbliższe manewry zostaną pokazane w najniższym wierszu.
Mapa ogólna: całkowita droga od położenia samochodu, aż do celu zostanie pokazana na dodatku do mapy.
wyłącz: dodatki do mapy nie zostaną pokazane.
Mapa skrzyżowania
Przy włącz.onej funkcji i przy oczekiwanych manewrach w dodatku do mapy tymczasowo pokazany zostanie widok szczegółowy skrzyżowania.
Autom. Zoom
włącz: wybierana jest podziałka mapy w zależności od klasy pokonywanej drogi (autostrada, droga krajowa, pozostałe drogi), w ten sposób zawsze jest optymalny widok dalszego przebiegu drogi. Przy spodziewanych manewrach, podziałka mapy zostanie automatycznie pomniejszona dla lepszego widoku szczegółowego. Proces przybliżania zostaje pokazany w menu bocznym mapy -2- rys. 1.
Skrzyżowanie: przy aktywnym prowadzeniu do celu, przed wykonywaniem manewru następuje tymczasowe przybliżenie trasy celem lepszego przedstawienia przebiegu drogi.
wyłącz: nastawiona przez użytkownika podziałka jest ciągle utrzymywana.
Dane o ruchu drogowym Online*
Funkcja Dane o ruchu drogowym Online jest fabrycznie włączona. Za pomocą funkcji wyłącz można w każdej chwili wyłączyć odbiór danych o ruchu drogowym Online.
Licencja danych drogowych online*
Kiedy funkcja Informacje o ruchu drogowym online nie została jeszcze uaktywniona, albo musi zostać uaktywniona ponownie, wybrać i potwierdzić Uaktywnij dane o ruchu drogowym Online. Kiedy licencja jest uaktywniona, w tym menu pojawia się ważność licencji i data jej upływu.
Z włączoną funkcją Przypomnienie ważności licencji na trzy miesiące przed upływem ważności licencji, na wyświetlaczu MMI pojawi się informacja.
Informacja dotycząca stacji benzynowej
Kiedy wskaźnik poziomu paliwa jest poniżej oznakowania rezerwy paliwa, przy włączonej funkcji pojawia się informacja. Po potwierdzeniu informacji, pojawia się lista stacji benzynowych znajdujących się w pobliżu. Po wybraniu stacji benzynowej, obliczane jest prowadzenie do celu od aktualnego położenia samochodu.
Sygnaliz.prędkości4)
Wskazanie dopuszczalnej maksymalnej prędkości jazdy na autostradach, drogach szybkiego ruchu i krajowych, jeżeli są zapisane w danych nawigacyjnych, może być włącz/wyłączone.
Zapowiedź nawigacyjna
Zapowiedź Nav: zapowiedzi nawigacyjne mogą być wydawane kompletna albo skrócona. Za pomocą funkcji Ruch drogowy wydawane będą tylko informacje słowne dotyczace utrudnień w ruchu drogowym na wybranej trasie. Za pomocą opcji wyłącz, zapowiedzi nawigacyjne nie będą wydawane.
Zapowiedź Nav podcz.rozmowy telefon.: zapowiedzi nawigacyjne w trakcie rozmowy telefonicznej mogą zostać włączone/wyłączone.
Poziom głośności entertainment: patrz Link
Poziom głośności zapowiedzi Nav: patrz Link
Usuwanie Ulubionych
Zapamiętane Ulubione można usunąć pojedynczo albo wszystkie jednorazowo.
Usuwanie ostatnio wybranych celów
Cele, które zostały ostatnio wprowadzone, zostaną automatycznie zapamiętane. Można je usunąć pojedynczo lub wszystkie jednorazowo.
Usuwanie celów specjalnych myAudi
Cele, które zostały zaimportowane z konta myAudi Account do MMI, zostaną automatycznie zapisane. Można je usunąć pojedynczo lub wszystkie jednorazowo.
Tryb prezentacyjny
Tryb prezentacji pomaga użytkownikowi efektywnie planować i przedstawiać, przy wyświetlaniu treści mapy lub kryteriów trasy. Można Wprowadzanie punktu startu, jeżeli np. odcinek trasy ma zostać obliczony od innego miejsca, niż położenie samochodu. Aby zasymulować prowadzenie do celu, należy uruchomić Tryb prezentacyjny.
Informacja
Dalsze informacje dotyczące licencji danych o ruchu drogowym Online można znaleźć na stronie www.audi.com/connect (www.audi.de/connect), lub u partnera serwisowego Audi.
1) Ta funkcja nie jest oferowana dla rynku w Meksyku.
2) Ta funkcja jest dostępna dla rynku w Meksyku.
3) High occupied vehicle
4) Obowiązuje tylko dla samochodów bez wskazania limitu prędkości opartego na kamerze.

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji.