Audi MMI  Rozrywka  Odtwarzanie mediów
Za pomocą panelu obsługi MMI można uruchomić i obsługiwać różne napędy mediów.
Warunek: napęd dysków mediów zawiera pliki audio/wideo Link.
Wybrać: przycisk MEDIA.
Po wywołaniu mediów pojawia się zestawienie źródeł sygnału albo odtwarzane są pliki, które były ostatnio użyte.
 • Wybieranie źródła sygnału: nacisnąć przycisk sterujący Źródło sygnału. Wybrać i potwierdzić źródło sygnału z listy. Albo: naciskać kilkakrotnie przycisk MEDIA, aż pojawi się wybrane źródło sygnału.
 • Odtwarzanie plików audio/wideo: wybrać przycisk sterujący Medioteka > Kategoria (np. Wykonawca) > Katalog > Utwór. Na liście odtwarzania, zależnie od dostępności pokazane zostaną utwory -1- rys. 2, wykonawcy -2-, czas odtwarzania -3- i okładki albumów -4-.
 • Zmiana na bezpośrednio wyższy poziom struktury katalogu: nacisnąć przycisk BACK Albo: wybrać i potwierdzić Do przodu.
 • Zmiana na najwyższy poziom struktury katalogu: nacisnąć przycisk MEDIA
 • Wybieranie poprzedniego/następnego utowru/rozdziału: poruszyć krótko przyciskiem włączania/wyłączania w lewo/w prawo ( / ).
 • Przewijanie plików audio/wideo do przodu/do tyłu: poruszać przyciskiem włączania/wyłączania tak długo w lewo/w prawo ( / ), aż osiągnięte będzie dowolne położenie odtwarzania.
 • Zatrzymanie/kontynuowanie odtwarzania: krótko nacisnąć przycisk włączania/wyłączania.
 • Wyświetlanie listy odtwarzania: nacisnąć przycisk sterujący Proszę słuchać.
Możliwe źródła sygnału rys. 1:
-1- Jukebox Link
-2- Czytnik kart SD Link
-3- Napęd płyt DVD Link
-4- Audi music interface (np. iPod, USB albo zewnętrzne wejście audio/wideo*) Link
-5- Odtwarzacz audio Bluetooth* Link
-6- Odtwarzacz audio WLAN* Link
Informacja
 • Obracając szybko pokrętłem sterującym, można przewijać długie listy katalogów/utworów. Szybkość przewijania zależy od liczby katalogów/utworów.
 • Przy włączonej funkcji Program o ruchu drogowym (TP) Link albo Komunikaty DAB* odtwarzanie w trakcie komunikatu zostanie przerwane. Komunikat można anulować, naciskając krótko na przycisk włączania/wyłączania.
 • Obraz wideo jest ze względów bezpieczeństwa wyświetlany dopiero po zatrzymaniu się samochodu. Podczas jazdy przekazywany jest tylko dźwięk wideo.
 • Odtwarzanie Video za pomocą iPod/iPhone/iPad nie będzie kontynuowane po zatrzymaniu i po ponownym uruchomieniu silnika samochodu.

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji.