Audi MMI  Rozrywka  Słuchanie radia
Wybrać: przycisk RADIO > przycisk sterujący Nastawienia.
W zależności od nastawionego zakresu odbioru (FM, AM*, DAB*) można wybierać poniższe ustawienia:
Nastawienia dźwięku
Patrz Link.
Komunikaty*1)
Program o ruchu drogowym (TP): komunikaty drogowe mogą być odbierane niezależnie od nastawionego zakresu odbioru przez FM. Za pomocą funkcji DAB i FM w zakresie fal DAB* mogą być wydawane komunikaty drogowe z obu zakresów odbioru. Jeżeli np. żadne komunikaty drogowe z nastawionego programu DAB* nie są dostępne, będą odbierane z zakresu fal FM. Po symbolu TP -11- rys. 1 można rozpoznać, czy program o ruchu drogowym jest włączony Link.
Komunikaty DAB*: przy włączonej opcji Komunikaty DAB wydawane będą informacje nastawionego programu (np. wiadomości, informacje o pogodzie).
Poziom głośności komunikatów: patrz Link
Symbol TP
Znaczenie
Zostaje wyświetlone
Program o ruchu drogowym jest włączony i wysyłane są komunikaty drogowe.
W szarym kolorze
Program o ruchu drogowym jest włączony. Komunikatów drogowych nie można jednak odbierać.
Nie zostaje wyświetlone
Program o ruchu drogowym jest wyłączony.
Śledzenie programu (FM, DAB*)1)
włącz: tuner radiowy przy pogarszającej się jakości odbioru próbuje zmienić na częstotliwość alternatywną nastawionego programu. W trakcie utraty odbioru w zakresie fal FM albo DAB* automatycznie w tle następuje przełączenie na program alternatywny, jeżeli taki jest dostępny.
wyłącz: zmiana na częstotliwość alternatywną jest wyłączona. Nastawiona częstotliwość programu pozostanie zachowana na stałe i w pewnych warunkach nie będzie odbierana. Śledzenie programu po zmianie programu zostanie automatycznie ponownie włączone.
Między programami regionalnymi (FM)1)
Warunek: śledzenie programu jest włączone.
Niektóre nadajniki FM są podzielone regionalnie i dostarczają do różnych regionów różnorodne programy regionalne. Przy włączonej funkcji następuje zmiana na częstotliwości alternatywne w zakresie regionalnym.
Zakres fal L (DAB*)
Dla radia cyfrowego dostępne są dwa zakresy odbioru: fale III i fale L. Zespoły na falach III mają dużą strefę odbioru z zasięgiem ponadregionalnym. Są one zawsze odbierane. W wielu regionach, DAB jest nadawany w zakresie częstotliwości fal L (długich). Przy włączonej funkcji, programy są odbierane również z zakresu fal L.
Sortowanie programów (FM)1)
A-Z: programy zostaną wyświetlone na liście w kolejności alfabetycznej. Programy radiowe ze zmienną nazwą zostaną umieszczone w załączniku do sortowania alfabetycznego, programy radiowe bez nazwy na końcu listy.
Grupa: programy zostaną wyświetlone na liście i pogrupowane według kodu identyfikacyjnego ID (np. wszystkie programy radiowe sieci BR). Programy radiowe bez nazwy zostaną pokazane na końcu listy.
Uporządkowanie programów (DAB*)
A-Z: programy zostaną wyświetlone na liście w kolejności alfabetycznej.
Ensemble: kilka programów radiowych z obszaru nadawania (np. miasta lub województwa) zostanie zebranych na liście w tzw. zespół. Aby złożyć/rozłożyć listę programów radiowych danego zespołu, wybrać i potwierdzić zespół. Dostępne programy podrzędne* (dodatkowa oferta programów radiowych DAB*) zostaną pokazane na liście pod programem radiowym.
Rozszerzona informacja o programie
Przy włączonej funkcji i otwartej liście programów lub adresów pamięci po około dziesięciu sekundach wyświetlone zostają różnorodne informacje dotyczące nastawionych programów (np. nazwa programu, wykonawca, utwór, pokaz slajdów DAB, dostępność tekstu radiowego/pokazu slajdów DAB).
Informacja o programie
Przy włączonej funkcji i po otwarciu listy programów DAB, zależnie od dostępności pokazane zostają informacje o programach dla wybranych audycji na liście.
Usuwanie wpisów z pamięci
Warunek: na liście adresów pamięci jest zapisany program Link.
Zapamiętane programy można usunąć pojedynczo albo wszystkie jednorazowo.
Informacja
Przy włączonej funkcji Program o ruchu drogowym albo Komunikaty DAB* odtwarzanie w trakcie komunikatu zostanie przerwane. Komunikat można anulować, naciskając krótko na przycisk włączania/wyłączania.
1) Ta funkcja nie jest oferowana dla rynku w Meksyku

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji.