Dotyczy samochodów: z komfortowymi kluczykami
Przyciskiem START ENGINE STOP włącza się zapłon i uruchamia silnik.
Silnik samochodu można uruchomić bez użycia komfortowego kluczyka. Kluczyk trzeba jednak nosić przy sobie.
Napęd hybrydowy Plug-in*: przestrzegać również informacji dotyczących uruchomienia samochodu na Link.
Komfortowy kluczyk można w czasie jazdy umieścić w specjalnym mocowaniu* Link
Włączanie/wyłączanie zapłonu albo rozgrzewanie świec żarowych
Kiedy po włączeniu zapłonu lampka kontrolna  miga i pojawia się informacja tekstowa Proszę poruszyć kierownicą, układ kierowania jest zablokowany przez blokadę kierownicy. W takiej sytuacji obrócić lekko kierownicą w lewo/w prawo.
Przekładnia ręczna: aby włączyć/wyłączyć zapłon, należy nacisnąć przycisk START ENGINE STOP. Jednocześnie nie naciskać pedału sprzęgła.
Przekładnia automatyczna: aby włączyć/wyłączyć zapłon, należy nacisnąć przycisk START ENGINE STOP. Jednocześnie nie naciskać pedału hamulca.
Po włączeniu zapłonu w samochodzie z silnikiem wysokoprężnym następuje rozgrzewanie świec .
Uruchamianie silnika
Samochód jest wyposażony w automatyczny rozruch. Kiedy tylko przycisk START ENGINE STOP zostanie krótko naciśnięty, silnik uruchomi się samoczynnie.
Przekładnia ręczna: wcisnąć całkowicie pedał sprzęgła i ustawić dźwignię przełączania w położeniu biegu jałowego.
Przekładnia automatyczna: wcisnąć pedał hamulca i ustawić dźwignię przełączania w położeniu P lub N.
Nacisnąć krótko przycisk START ENGINE STOP. Silnik uruchamia się.
Podczas uruchamiania silnika większe odbiorniki elektryczne zostaną przy tym chwilowo wyłączone.
W samochodzie z silnikiem wysokoprężnym może się zdarzyć, że w niższych temperaturach silnik uruchamia się z pewnym opóźnieniem. Z tego względu, należy wcisnąć pedał sprzęgła (przekładnia ręczna) lub hamulca (przekładnia automatyczna) i przytrzymać, aż silnik uruchomi się. Dopóki trwa rozgrzewanie świec, lampka kontrolna świeci się.
Czas rozgrzewania zależy od temperatury płynu chłodzącego i zewnętrznej. Jeżeli silnik jest rozgrzany do temperatury roboczej, lub przy temperaturach zewnętrznych powyżej +8 °C lampka kontrolna zaświeca się na około jedną sekundę. Oznacza to, że silnik można natychmiast uruchomić.
Jeżeli silnik nie uruchamia się natychmiast, należy przerwać proces rozruchu, naciskając ponownie przycisk START ENGINE STOP i powtórzyć proces po ok. 30 sekundach.
W samochodzie z systemem Start-Stop* zapłon zostaje wyłączony, kiedy w trakcie fazy Stop naciśnięty zostanie przycisk START ENGINE STOP*.
System Start-Stop*
Zapoznać się z informacjami na Link.
Awaria automatycznego rozruchu
Kiedy lampka kontrolna  (silnik benzynowy) albo (silnik wysokoprężny) świeci się w związku z awarią podczas uruchamiania silnika, wystąpiła awaria automatyki rozruchu.
Aby uruchomić silnik, nacisnąć przycisk START ENGINE STOP i przytrzymać, aż silnik zacznie pracować.
Należy niezwłocznie dojechać do specjalistycznego serwisu i zlecić usunięcie usterki.
OSTRZEŻENIE
  • Nie wolno uruchamiać silnika w zamkniętych pomieszczeniach - niebezpieczeństwo zatrucia!
  • Przed wyjściem z samochodu - również na chwilę - wyciągać zawsze kluczyk zapłonu. Jest to szczególnie ważne, gdy w samochodzie pozostają dzieci. Dziecko może uruchomić silnik lub włączyć urządzenie elektryczne (np. uruchamianie szyby) - niebezpieczeństwo wypadku!
  • Nie należy pozostawiać w samochodzie dzieci, ani osób wymagających opieki. Drzwi mogą zostać zablokowane kluczykiem z pilotem i wtedy, w razie wypadku, nie ma możliwości samodzielnego opuszczenia samochodu. W zależności od pory roku osoby w samochodzie mogą być narażone na bardzo wysokie lub niskie temperatury.
Ostrożnie!
Unikać wysokich obrotów, maksymalnego przyspieszania i dużego obciążania silnika, dopóki silnik nie osiągnie temperatury roboczej - niebezpieczeństwo uszkodzenia!
Informacja o środowisku
Nie rozgrzewać silnika na postoju. Natychmiast ruszyć. W ten sposób unika się niepotrzebnego wydzielania spalin.
Informacja
  • Po uruchomieniu zimnego silnika, jego praca chwilowo może być głośniejsza, ponieważ w układzie hydraulicznej kompensacji luzów zaworów musi się najpierw wytworzyć ciśnienie. Jest to zjawisko normalne i nie powinno budzić obaw.
  • Jeżeli przed wyłączeniem zapłonu w zestawie wskaźników migała lampka kontrolna , następnie nie będzie można włączyć zapłonu Link
  • Po wyjściu z samochodu z włączonym zapłonem, po pewnym czasie zapłon zostanie wyłączony. Należy pamiątać, że odbiorniki takie jak np. oświetlenie zewnętrzne powinny być również wyłączone.

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji.