Audi A3  Uruchomienie i jazda  e-tron  Napęd hybrydowy Plug-in
Dotyczy samochodów: z napędem hybrydowym Plug-in
Samochód zostanie uruchomiony i wyłączony przyciskiem START STOP. Przestrzegać również informacji Link.
Utworzenie gotowości do jazdy
Zwracać uwagę na OSTRZEŻENIE.
Warunek: dźwignia przełączania jest w położeniu P lub N.
 • Nacisnąć pedał hamulca
 • Nacisnąć przycisk START STOP.
Kiedy samochód zostanie przełączony w gotowość do jazdy, przez krótki czas pojawia się komunikat statusu e-tron READY na wyświetlaczu zestawu wskaźników i wskazówka w Powermeter będzie ustawiona na READY Link.
Kiedy spełnione są warunki dla jazdy elektrycznej, samochód rusza z silnikiem elektrycznym Link.
Dla jazdy przeważnie obowiązują warunki jak dla przekładni automatycznej: Link
Zakończenie gotowości do jazdy
 • Dźwignię przełączania ustawić w położeniu P.
 • Wyłączyć zapłon przyciskiem START STOP.
Włączanie/wyłączanie zapłonu
Można włączyć zapłon, bez utworzenia gotowości do jazdy.
 • Aby włączyć/wyłączyć zapłon, należy nacisnąć przycisk START STOP. Jednocześnie nie naciskać pedału hamulca.
Przy włączonym zapłonie wskazówka pozostaje na OFF -1- rys. 1.
Przy wyłączonym zapłonie nie zaświecają się już lampki kontrolne.
Zapłon zostanie automatycznie wyłączony
Aby uniknąć rozładowania akumulatora, zapłon i silnik zostają automatycznie wyłączone, kiedy między innymi spełnione są poniższe warunki:
 • Samochód zaczął już jechać.
 • Samochód stoi.
 • Silnik spalinowy nie pracuje.
 • Drzwi kierowcy zostaną otwarte.
 • Pas bezpieczeństwa kierowcy został odpięty.
 • Pedał hamulca nie zostanie naciśnięty.
W takiej sytuacji włączone światła mijania zostaną zastąpione światłami postojowymi. Na wyświetlaczu zestawu wskaźników pojawia się informacja tekstowa Światła postojowe zostanie automatycznie wyłączone w ciągu 30 minut. Patrz Instrukcja obsługi. Po około 30 minutach, albo kiedy samochód zostanie zamknięty, światła postojowe wyłączą się.
Kiedy silnik spalinowy nie został wyłączony, pracuje nadal i zapłon nie zostanie automatyczie wyłączony OSTRZEŻENIE.
OSTRZEŻENIE
Nie wolno uruchamiać silnika w zamkniętych pomieszczeniach - niebezpieczeństwo zatrucia!
Informacja
Przy temperaturach zewnętrznych poniżej -28 °C samochodu nie można uruchomić Link.

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji.