Audi MMI  Användning  Medieenheter/anslutningar
WLAN-förberedda mediespelare (t ex en Smartphone) kan anslutas till WLAN-hotspot och användas via MMI. Med hjälp av en UPnP-Server-App eller en integrerad UPnP/DLNA-server för mediespelaren har du tillgång till mediateket i din ljudspelare. Appen Audi MMI connect ger dessutom tillgång till webbradio*.
Förutsättningar: WLAN-funktionen på mediespelaren och på MMI är aktiverade. En nätverksanslutning har upprättats Länk. Appen Audi MMI connect eller en UPnP-Server-App har installerats på din mediespelare eller du använder en integrerad UPnP/DLNA-server hos mediespelaren.
 • WLAN-ljudspelare ansluta: Välj knappen MEDIA > Styrknapp Källa > WLAN-ljudspelare. På MMI-displayen visas meddelandet att ingen mediespelare ännu har anslutits till systemet. Åtkomstuppgifterna för WLAN-hotspot visas Länk.
 • Kopiera inställningarna för WLAN-hotspot till den mediespelare som används.
 • WLAN-ljudspelare starta: Starta appen Audi MMI connect eller en UPnP-Server-App resp. tilldela ett mediegodkännande på din enhet. Den första låten från mediateket i din mediespelare spelas upp.
 • WLAN-ljudspelare använda: Mediespelaren betjänas via MMI.
 • Webbradio1) starta: Välj styrknappen Mediathek (Mediatek). Välj och bekräfta mappen Webbradio.
VIKTIGT!
 • Behåll uppmärksamheten på trafiksituationen även när du använder dig av WLAN-hotspot – olycksrisk!
 • Bärbara datorer och jämförbara tunga enheter får endast vara uppkopplade när bilen står stilla, då de liksom alla lösa delar slungas genom bilen i händelse av en krock och kan resultera i svåra personskador. Sådana enheter ska alltid vara ordentligt nedpackade under körning.
 • Under körning får inga WLAN-enheter användas inom airbagarnas verkningsområde i framsätena. Beakta även varningsanvisningarna i bruksanvisningen till bilen i kapitlet ”Airbag-system” under ”Viktiga säkerhetsanvisningar om frontairbagsystemet”.
Se upp!
Observera att åtgärder för dataskydd, anti-virusskydd samt skydd mot förlust av data på mobila enheter, som du använder för Internetanvändningen via WLAN-hotspot, ligger på ditt eget ansvar.
Anvisning
 • WLAN-ljudspelaren måste anslutas till MMI:s WLAN-hotspot vid ett tillfälle. Beroende på vilken WLAN-mediespelare som används kommer en tidigare ansluten enhet automatiskt att anslutas till WLAN-Hotspot för MMI, om den befinner sig inom räckvidden.
 • Vid insättning/borttagning av SIM-kortet ur SIM-kortläsaren konfigureras WLAN-anslutningen på nytt. Beroende på mediespelaren kan en kortvarig störning på ljudåtergivningen förekomma.
 • Se också anvisningarna i kapitlet Anvisningar för Audi connect Länk.
 • Observera att WLAN-anslutningen inte automatiskt möjliggör en Internetanvändning. Mer information hittar du på Länk.
 • För att undvika avbrott vid ljuduppspelningen, inaktivera strömsparfunktionen på mediepelaren eller anslut spelaren till en laddningsenhet.
 • Laddningstiden för ljudfiler beror på vilken mediespelare som används och antalet filer som ska laddas.
 • Högst 2 000 poster per mapp kan visas på MMI-displayen.
 • Ytterligare information på temat WLAN-ljudspelare får du på www.audi.com (www.audi.de) eller hos din Audi-handlare.
1) Inte tillgänglig med appen Audi MMI connect.

Alla bilder, logotyper och texter är ägda av Audi ©. Denna webbplats har inget förhållande till företaget Volkswagen - Audi eller något av dess dotterbolag i världen. Mer information.