Audi A3  Start och körning  Ljus och sikt  Ytterbelysning
Ljuskontakt
Vrid kontakten Bild 1 till önskat läge. När ljuset är påslaget lyser respektive symbol .
0 - Ljuset släckt I några landsutföranden slås varselljuset* på/av gemensamt med tändningen.
AUTO* - Det automatiska färdljuset tänds/släcks beroende på omgivningsljuset (t.ex. vid skymning, regn, i en tunnel). På bilar med integrerat varselljus* tänds automatiskt antingen det varselljuset eller färdljuset beroende på omgivningsljuset (olika landsutförande).
- Parkeringsljus
- Halvljus
När du har låst din bil sker följande i nedanstående ljusreglagelägen:
 • - Halvljus: all belysning stängs av
 • AUTO*: funktionen Coming home* aktiveras Länk
Dimstrålkastare/dimbakljus
Tryck på motsvarande knapp Bild 1:
- Dimstrålkastare
- Dimbakljus
Allvädersljus*
Gäller för bilar med lysdiodsstrålkastare.
- Allvädersljus (den knappen ersätter knappen för dimstrålkastare .)
I bilar med allvädersljus ställs den främre belysningen automatiskt in så att föraren bländas mindre på grund av sitt eget ljus vid t.ex. regnvåta vägar.
Räckviddsreglering
För att inte blända mötande trafik vid ökad belastning i bilen, är din bil utrustad med räckviddsreglering.
På bilar med xenon-strålkastare* eller lysdiodsstrålkastare* ställer räckvidden in sig automatiskt - också vid bromsning och acceleration.
På bilar med halogenstrålkastare måste lysvidden ställas in med ratten Bild 1:
 • För att få knappen att hoppa ut, tryck på den.
 • För att öka/minska räckvidden, vrid knappen i riktning 3/0.
 • För att fälla in knappen, tryck på den.
O - Passagerare fram, bagageutrymmet tomt
1 - Fullt antal passagerare, bagageutrymmet tomt
2 - Fullt antal passagerare, bagageutrymmet lastat
3 - Endast föraren, bagageutrymmet lastat
Audi adaptive light*
Det adaptiva ljuset fungerar endast i ljusreglageläge AUTO. Du kan avaktivera det adaptiva ljuset i MMI* Länk.
När ljuset är påslaget anpassar sig adaptive light efter bilens hastighet och förarens rattutslag när du kör genom kurvor. Därigenom belyses kurvområdet bättre. Systemet arbetar vid hastigheter över ca 10 km/h och upp till 110 km/h.
Statiskt kurvljus* (bilar med Audi adaptive light) - kurvljuset aktiveras vid ett visst rattutslag upp till cirka 70 km/h och vid blinkning upp till cirka 40 km/h. Områdena vis bilens sidor lyses upp bättre vid kurvtagning.
Hastighetsberoende ljusfördelning* - Den hastighetsberoende ljusfördelningen anpassas efter belysningen i samhällen, på motorvägar och landsvägar. I bilar med navigationssystem* kan dessutom korsningar lysas upp.
Motorvägsfunktion*
(Bilar med adaptive light eller lysdiodsstrålkastare) - funktionen anpassar utlysningen på motorvägar efter hastigheten.
VIKTIGT!
 • Det automatiska färdljuset* är bara en hjälpfunktion. Föraren ansvarar fortfarande för kontroll av färdljuset och för att manuellt slå på och av ljusfunktionerna enligt rådande siktförhållanden. Ljussensorerna kan till exempel inte urskilja dimma. Slå därför alltid på halvljuset vid dessa väderleksförhållanden samt vid mörkerkörning.
 • När du använder billjuset, beakta alltid de regler som gäller för fordonsbelysning.
Se upp!
För att trafiken bakom dig inte ska bländas, får dimbakljuset bara användas i enlighet med gällande bestämmelser.
Anvisning
 • Ljussensorn för det automatiska färdljuset* sitter i backspegelns fäste. Klistra därför inga dekaler i detta område av vindrutan.
 • Några funktioner för ytterbelysningen kan ställas in Länk.
 • Om tändningen slås av och dörren öppnas när ytterbelysningen är påslagen, ljuder en summer.
 • För vissa landsutföranden aktiveras inte bakljusen när varselljusen aktiveras.
 • Vid kallt eller fuktigt väder kan strålkastare, blinkers och bakljus imma igen invändigt på grund av temperaturskillnaderna mellan in- och utsidan. När färdljuset slås på är det efter kort tid helt eller delvis fritt från imma. Detta påverkar inte fordonsbelysningens livslängd.
 • Om bilen har en fabriksmonterad släpvagnskoppling och du drar ett släp med dimbakljus, lyser automatiskt bara släpets dimbakljus.

Alla bilder, logotyper och texter är ägda av Audi ©. Denna webbplats har inget förhållande till företaget Volkswagen - Audi eller något av dess dotterbolag i världen. Mer information.